04
11 2014
1677

Conectarea gratuită a neplătitorilor de TVA la serviciile electronice fiscale continuă

Eforturile Serviciului Fiscal de Stat urmăresc în mod prioritar modernizarea gestiunii fiscale prin simplificarea interacţiunii cu contribuabilii, oferind în acest sens servicii electronice de calitate, în același timp exprimîndu-şi încrederea că acestea vor contribui la asigurarea bunei funcţionări a parteneriatului dintre SFS şi contribuabili. Iniţiativele orientate spre automatizarea raportului de cooperare a organului fiscal cu cetăţenii şi persoanele juridice, acordînd acces gratuit la serviciile de raportare automatizată - sunt înalt apreciate şi se bucură de susţinere în rîndul publicului. Astfel specificăm, în contextul deciziei luate de IFPS la 20.10.2014, privind conectarea gratuită a agenţilor economici, neplătitorilor de TVA la aceste servicii, că procedura de abonare a demarat în octombrie curent şi se efectuează conform programării realizate prin intermediul Centrului de Apel al Î.S. „Fiscservinform”, contactînd numărul 0-8000-1525, butonul (2). Totodată, reieşind din interesul sporit manifestat de contribuabilii vizaţi faţă de serviciile moderne de prezentare a dărilor de seamă fiscale, SFS anunţă că programarea doritorilor de a raporta on-line oficiului fiscal continuă. Reieşind însă din considerentul că, zilnic, Centrele de Conectare Regională deservesc un număr limitat de agenţi economici (cca. 190), precum şi numărul mare de solicitări, comunicăm că lista programărilor este completată pînă la finele anului curent. Vă mai informăm că pînă la finele anului 2014, pentru conectare au fost programați 2000 de contribuabili. În acest sens, persoanele care se vor înregistra în vederea conectării la serviciile electronice fiscale începînd cu 03.11.2014 - urmează a fi abonate la acestea în 2015. Încheierea Acordurilor de conectare la serviciile nominalizate și primirea semnăturilor electronice are loc la unul dintre Centrele de Conectare Regională (CCR) stabilite de Î.S. „Fiscservinform”, după cum urmează:
  • CCR pe mun. Chişinău - mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr. 162, et. 2, oficiul 220 (în incinta Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare);
  • CCR pe mun. Bălţi - mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare, nr. 128 (în incinta IFS teritorial pe mun. Bălţi);
  • CCR pe mun. Comrat - mun. Comrat, str. Comsomolului, nr. 20 (în incinta IFS teritorial pe mun. Comrat).
Serviciile electronice fiscale generează o interacțiune eficientă și eficace a contribuabililor cu Serviciul Fiscal de Stat. Utilizarea lor permite optimizarea eforturilor de conformare a contribuabililor și dezvoltarea unei forme de conlucrare modernă bazată pe încredere. Pentru informaţii suplimentare tel 08000 1525 (apel gratuit) sau servicii.fisc.md.

via www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.