Monitorul SFS

Conformarea contribuabililor – o prioritate a IFS pe mun. Chișinău

Inspectoratul Fiscal de Stat mun. Chişinău, în scopul realizării obiectivelor cheie stabilite în Planul de acţiuni, a realizat mai multe activităţi:
 • a fost continuată promovarea legislaţiei fiscale în rândurile contribuabililor, din raza teritoriilor administrate, prin asistența acestora la locul de activitate, în scopul promovării conlucrării parteneriale „de la egal la egal” şi asigurării unui nivel înalt al conformării fiscale, precum şi informării asupra avantajelor conectării la serviciile fiscale electronice. De asemenea, a fost realizată etapa iniţială de abonare a contribuabililor la modulul „Abonare” a serviciului “Diseminarea mesajelor”, direct în incinta DAF-urilor, conectarea primară la serviciile electronice. Paralel, agenţii economici au fost informaţi despre trecerea treptată la semnătura electronică avansată calificată şi excluderea din utilizare a semnăturilor electronice eliberate de către Î.S.„Fiscservinform”;
 • în scopul popularizării legislaţiei fiscale, în special a bunei desfăşurări a Campaniei de informare a agenţilor economici privind expirarea termenului de achitare a impozitului pe venit în rate pentru trimestrul III curent, toţi contribuabilii ce se deplasează la organul fiscal pentru prezentarea dărilor de seamă fiscale, pentru primirea consultaţiilor, obţinerea informaţiei din contul curent, sunt informaţi despre termenii de achitare a impozitului pe venit în rate. În acelaşi scop, a fost plasat un comunicat pe panourile de informare din incinta DAF-urilor;
 • de către DAF Centru au fost efectuate 56 de ieșiri în sectorul de administrare fiscală, în vederea asistenţei contribuabililor la locul de trai și activitate, iniţial în vederea perfectării paşaportului fiscal al sectorului și purtarea de discuţii individuale privind consecinţele nerespectării legislaţiei fiscale, cu persoanele care prezintă risc fiscal sau de practicare ilicită a activității de antreprenoriat;
 • de către DAF Buiucani a fost desfăşurat un seminar cu contribuabilii la subiectul Cuantumul şi criteriile de stabilire a cheltuielilor suportate şi determinate de angajator pentru transport, hrană şi studiile profesionale ale angajaţilor. În cadrul seminarului, s-a adus la cunoştinţă şi Regulamentul cu privire la stimularea morală a contribuabililor oneşti, cât şi s-a discutat despre conformarea benevolă a contribuabililor, în vederea contracarării achitării „salariilor în plic” şi „muncii la negru”. În cadrul seminarului, contribuabilii au fost informaţi şi referitor la crearea, funcţionarea şi asigurarea accesului la serviciile fiscale electronice, aflate în beneficiul fiecărui contribuabil în parte, precum Sistemul Informaţional Automatizat „Diseminarea mesajelor”, „E-Factura”, ”Declaraţia electronică”;
 • de către DAF Botanica a fost organizat un seminar, în Centrul Comercial ”Jumbo”, cu contribuabilii care au înregistrat contracte de locaţiune a încăperilor comerciale în incinta acestui centru, referitor la aspectele ce ţin de conformarea voluntară la legislaţia muncii în vederea contracarării achitării salariilor “în plic” și “muncii la negru”, activitatea în baza patentei de întreprinzător şi modificările la Codul Contravenţional privind activitatea ilicită;
 • de către DAF Râșcani:
  1. în scopul continuării acţiunilor de conformare a contribuabililor ce activează în domeniile de acordare a asistenţei medicale stomatologice, turismului şi transporturilor, au fost organizate şi desfăşurate şedinţe cu participarea a 30 de agenţi economici;
  2. au continuat inspecțiile în pieţele amplasate în sector, în scopul aducerii în cadrul legal a micilor comercianţi, cărora li s-au explicat bazele juridice ale comerţului în pieţe şi riscurile financiare suportate de către persoanele care nu se conformează legislaţiei. Ca urmare, au fost întocmite 84 de procese verbale cu privire la contravenţie;
  3. în scopul reducerii restanţelor şi majorării acumulărilor la buget, au fost desfăşurate 3 şedinţe comune, cu reprezentanţii Administraţiei publice locale, CNAS, CNAM, având ca sarcină audierea și reducerea arieratelor agenţilor economici restanţieri;
 • de către DAF Ciocana a fost desfăşurată o şedinţă de lucru cu participarea agenţilor economici incluşi în lista programului de conformare pentru anul 2015.
Pentru perioada 17 – 24 septembrie curent, se propun următoarele acţiuni:
 • Direcţiile administrare fiscală din raza municipiului Chişinău, de comun cu prietenii contribuabililor şi perceptorii fiscali, vor continua popularizarea informaţiei aferente conectării la serviciile electronice, la declararea şi la plata obligaţiilor fiscale;
 • va fi continuată promovarea legislaţiei fiscale în rândurile contribuabililor din raza teritoriilor administrate prin asistenţa acestora la locul de activitate, în scopul promovării conlucrării parteneriale „de la egal la egal” şi asigurării unui nivel înalt al conformării fiscale, informării asupra beneficierii avantajelor urmare a conectării la serviciile fiscale electronice, inclusiv la modulul „Diseminarea mesajelor”, precum şi dezavantajul salariului „în plic” şi a „muncii la negru”;
 • de către DAF Centru şi DAF Buiucani vor fi efectuate 45 şi, respectiv, 16 ieşiri in sectoarele de administrare fiscala, în vederea asistentei contribuabililor la locul de trai și activitate, iniţial în vederea perfectării paşaportului fiscal al sectorului și purtarea de discuţii individuale privind consecinţele nerespectării legislaţiei fiscale, cu persoanele care prezintă risc de comitere a încălcărilor fiscale;
 • DAF Botanica preconizează continuarea organizării seminarelor în Centrele Comerciale administrate, privind aspecte ce ţin de conformarea voluntară, în vederea contracarării achitării salariilor “în plic” și “muncii la negru”, activitatea în baza patentei de întreprinzător şi modificările la Codul Contravenţional privind activitatea ilicită; - DAF Centru, Buiucani, Ciocana şi DAF Râșcani vor desfăşura câte un seminar cu contribuabilii, conform planului aprobat, care este publicat pe site-ul
 • www.fisc.md.


via | www.fisc.md

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat

1375 vizualizări

Data publicării:

21 Septembrie /2015 12:00

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon