05
05 2015
1122

Consolidarea statutului SFS este stipulată în Proiectul Legii privind Serviciul Fiscal de Stat

Intenția de a eficientiza și moderniza activitatea Serviciului Fiscal de Stat își găsește expresia în Proiectul Legii privind Serviciul Fiscal de Stat, care este elaborat întru realizarea Programului de activitate a Guvernului Republicii Moldova 2015-2018, în partea ce ține de administrarea fiscală, și are menirea consolidării capacităților de administrare a impozitelor și taxelor de către Serviciului Fiscal de Stat, a declarat Șeful SFS, Ion Prisăcaru, la tradiționala ședință de lucru săptămânală cu responsabilii cu funcții de conducere ai SFS și IFS pe mun. Chișinău.

În acest context, Ion Prisăcaru a menționat că măsurile de modernizare a administrării fiscale constau în atribuirea Serviciului Fiscal de Stat a statutului de unică persoană juridică care consolidează toate cele 35 de inspectorate fiscale teritoriale și Inspectoratul Fiscal Principal de Stat într-o autoritate unitară; abilitarea Serviciului Fiscal de Stat cu atribuții de urmărire penală a infracțiunilor fiscale și celor conexe cu acestea; asigurarea unei independențe funcționale și organizatorice a Serviciului Fiscal de Stat; exonerarea Serviciului fiscal de Stat de atribuții nespecifice organului fiscal.

Crearea, pe această cale, a unui sistem unitar de administrare fiscală este necesar pentru a eficientiza activitatea, a asigura tratarea univocă a contribuabililor şi a legislaţiei fiscale, a majora flexibilitatea în procesul de management al resurselor umane și a aplica un management operaţional şi strategic pe verticală, concentrând eforturile asupra domeniilor şi regiunilor cu risc sporit de conformare fiscală.

Este de menționat că, în condiţiile funcţionării unui serviciu unitar, resursele nu sunt legate de regiuni, este posibil de stabilit sarcini, acolo unde este nevoie, dirijând resursele în dependenţă de sarcini, este posibilă planificarea şi supravegherea că administrarea fiscală se efectuează uniform pe întreaga ţară, iar toate împreună, în urma utilizării mai eficiente a resurselor, vor conduce la majorarea încasările le buget.

Cu referință la asigurarea independenței politice, organizatorice şi funcționale a Serviciului Fiscal de Stat, Ion Prisăcaru a specificat că Proiectul prevede numirea în funcţie, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu a directorului general al SFS, care se va efectua pe criterii profesionale şi pe o perioadă de timp prestabilită. Totodată, Proiectul stabileşte modul de elaborare şi aprobare a structurii şi a limitei de personal.

Dat fiind faptul că SFS, conform proiectului, trebuie să devină o instituţie unitară, fără structuri subordonate cu statut de persoane juridice, şi în scopul asigurării unei flexibilităţi operaţionale se consideră că guvernului trebuie să-i rămână dreptul de a aproba doar efectivul limită, iar alte atribuţii legate de structură să-i revină Directorului general al SFS.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.