29
09 2015
913

Corectitudinea aplicării sancțiunilor în cazul neonorării obligațiilor stabilite pentru subiecți, în legătura cu defecțiunile tehnice sau de altă natură ce afectează funcționalitatea serviciilor electronice

Conform secțiunii VIII din Instrucțiunea privind modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice (în continuare - Instrucțiune), aprobată prin Ordinul IFPS nr. 1223 din 26.08.2014 (Monitorul Oficial 282-289/1374, 26.09.2014), care reglementează programul de operare a serviciilor fiscale electronice, se stabilește că serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămîna, 365 de zile în an. Operatorul urmează să informeze prealabil, prin intermediul portalului www.servicii.fisc.md, entitățile raportoare despre fiecare situație de întrerupere a posibilității accesării serviciilor fiscale electronice, ce survin în urma lucrărilor de deservire tehnică, precum și reluarea activității serviciilor în cazul întreruperii funcționalității acestora (pct. 65 din Instrucțiune). Astfel, în cazul în care accesarea unor servicii fiscale electronice este imposibilă din condiții ce nu depind de contribuabil, dar de specificul accesării serviciilor care au fost concepute astfel inițial (spre ex. serviciile nu pot fi accesate, chiar dacă contribuabilul are semnătura electronică eliberată în conformitate cu legislația în vigoare) sau din condiții ce depind de operator (Întreprinderea de Stat ,,Fiscservinform”), Î.S. ,,Fiscservinform” trebuie să informeze în prealabil, prin intermediul portalului www.servicii.fisc.md, entitățile raportoare despre fiecare situație de întrerupere ce survine în urma lucrărilor de deservire tehnică, precum și reluarea activității serviciilor în cazul întreruperii funcționalității acestora. Ținând cont de cele expuse, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat informează că contribuabilii nu vor fi sancționați pentru situațiile în care nu și-au onorat obligațiile fiscale din motive de întrerupere a posibilității accesării serviciilor fiscale electronice sau imposibilității utilizării semnăturilor electronice din motive tehnice sau de altă natură, ce nu depind de utilizatori. Absolvirea de răspundere pentru situațiile în care nu și-au onorat obligațiile fiscale din motive de întrerupere a posibilității accesării serviciilor fiscale electronice urmează a fi verificată în cadrul controalelor fiscale pentru fiecare situație în parte. Totodată, în cazurile speciale, în care nu este cert din primele probe cine se face responsabil de neonorarea obligațiilor fiscale care urmau a fi executate prin intermediul serviciilor fiscale electronice, urmează să fie sesizată Comisia de soluționare a situațiilor litigioase a IFPS în conformitate cu prevederile secțiunii VI a Instrucțiunii nominalizate. În funcție de rezultatul examinării Comisiei de soluționare a situațiilor litigioase IFPS se va expune asupra corespunderii circumstanțelor condițiilor de absolvire de răspundere a contribuabililor pentru neonorarea obligațiilor fiscale care urmau a fi executate prin intermediul serviciilor fiscale electronice. Atragem atenția asupra faptului că utilizatorii serviciilor electronice sunt obligați să asigure onorarea obligațiilor corespunzătoare în termen de până la finele zilei următoare celei în care a fost restabilită funcționalitatea serviciilor electronice. Suplimentar la cele expuse, cu referință la eliberarea facturilor/facturilor fiscale electronice generate în SIA ,,e-.Factura” în condițiile imposibilității utilizării acestuia, Serviciul Fiscal de Stat comunică următoarele. Potrivit completărilor operate în p.3 al Hotărârii Guvernului nr.294, din 17.03.1998, prin Hotărârea Guvernului nr.455 din 24.07.20015, cu referință la subiecții care sunt obligați să utilizeze în exclusivitate facturi/facturi fiscale electronice se specifică că ”pentru situațiile în care, din motive obiective, nu este posibilă eliberarea facturilor/facturilor fiscale electronice generate în SIA ,,e-Factura”, se admite utilizarea formularelor menționate imprimate pe suport de hârtie, cu respectarea cerințelor stabilite pentru modalitatea respectivă de documentare”. Astfel, în condițiile menționate în norma expusă se admite utilizarea formularelor de facturi/facturi fiscale pe suport de hârtie.

Pentru informații suplimentare contribuabilii pot accesa pagina www.fisc.md sau telefona la Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat 08 000 1525


via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.