28
07 2016
1286

Cu privire la aprobarea formularului-tip aferent activităţii şi veniturilor nerezidenţilor

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat aduce spre cunoștință că la 5 iulie 2016 prin Hotărîrea Guvernului nr.836 (Monitorul Oficial nr.193-203/898 din 08.07.2016) a fost aprobat formularul-tip aferent activității şi veniturilor nerezidenţilor şi modul de completare a acestuia. În scopul administrării mai eficiente a veniturilor obținute de către nerezidenți pe teritoriul Republicii Moldova, formularul-tip (Forma NER08) „Declarația nerezidentului cu privire la impozitul pe venit” și formularul-tip (Forma NERRAP08) „Raportul privind activitatea desfășurată de reprezentanța nerezidentului în RM ” au fost unificate pentru a optimiza procesul de declarare a veniturilor obținute de către nerezidenți în Moldova. În acest sens, a fost aprobată Darea de seamă privind activitatea desfăşurată de nerezidenţi în Republica Moldova şi veniturile obţinute de către aceştia/(Forma NER-16), care poate fi vizualizată pe site-ul Serviciului Fiscal de Stat www.fisc.md, la compartimentul „Contribuabili>Formulare>Alte categorii de contribuabili” și imprimată de sine stătător. Darea de seamă nominalizată se va prezenta de către:
  • reprezentanțele persoanelor juridice nerezidente; și
  • persoanele juridice nerezidente care obțin venit din activitatea desfășurată în Republica Moldova, dacă asemenea venituri nu sînt cheltuieli ale reprezentanței permanente.
În formularul menționat se vor reflecta atît veniturile obținute în Republica Moldova de către persoanele juridice nerezidente, cît și finanțările și încasările cu destinație specială, primite de către reprezentanța nerezidentului pentru activitatea desfășurată în Republica Moldova.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.