25
02 2016
831

Cu privire la rezultatele Conformarii voluntare a contribuabililor din domeniile de activitate cu risc sporit de neconformare din afara Programului de conformare pentru anul 2015

Întru conformarea contribuabililor din domeniile de activitate cu risc sporit de neconformare, de către Inspectoratele Fiscale de Stat Teritoriale (IFST)/Direcţia Generală Administrarea Marilor Contribuabili (DGAMC) pe parcursul anului 2015 au fost întreprinse un şir de acţiuni cu scopul educării acestora în spiritul conformării voluntare la declararea şi la plata obligaţiilor fiscale şi îmbunătăţirii civismului fiscal. Astfel, reieșind din informaţia prezentată de către IFST şi DGAMC pe parcursul anului 2015 au fost supuşi monitorizării 2666 contribuabili. În cadrul conformării au fost întreprinse următoarele măsuri şi acţiuni:
 • Contactarea contribuabililor, prin expedierea/înmânarea a 2023 scrisori de conformare;
 • Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor de conformare cu 1330 persoane cu funcţii de răspundere ale contribuabililor;
 • Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor de conformare ramurale cu participarea a 708 contribuabili;
 • Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor de asistenţă metodologică cu participarea a 179 contribuabili;
 • Efectuarea vizitelor fiscale la 695 contribuabili, care au avut drept scop explicarea legislaţiei fiscale, cu caracter consultativ, şi/sau stabilirea unor date de ordin general despre activitatea contribuabililor.
Rezultatele monitorizării contribuabililor din domeniile de activitate cu risc sporit de neconformare din afara Programului de conformare:
 1. Suma obligaţiilor fiscale calculate la bugetul public naţional pentru anul 2015 constituie 722 813,9 mii lei, ce este cu 79 429 mii lei mai mult comparativ cu perioada similară a anului precedent – majorarea cu 112,35 %.
 2. Suma obligaţiilor fiscale achitate la bugetul public naţional constituie 741 593,1 mii lei, ce este cu 100 222,5 mii lei mai mult comparativ anul precedent – majorarea cu 115,63 %.
 3. Fondul de salarizare pentru anul 2015 constituie 740 190,3 mii lei, ce este cu 31 737,9 mii lei mai mult comparativ cu perioada similară a anului precedent – majorarea în medie cu 104,48%.
 4. Povara fiscală
 5. Ponderea impozitelor și taxelor calculate la un leu vânzări în urma acţiunilor de conformare s-a majorat cu 107,47%, s-au cu 0,0094 bani la un leu vânzări mai mult comparativ cu anul 2014.
 • pentru anul 2014 – 12,54 %,
 • pentru anul 2015 – 13,47 %.
Vezi versiunea PDF

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.