Monitorul SFS

Cu privire la verificarea prin contrapunere

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, întru eficientizarea administrării fiscale în partea ce ține de efectuarea controalelor fiscale la fața locului prin metoda verificării prin contrapunere, comunică următoarele. Conform art. 223 din Codul fiscal şi pct. 27, din Regulamentul privind restituirea taxei pe valoare adăugată, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 93 din 1 februarie 2013, sunt specificate prevederile efectuării controalelor fiscale la fața locului prin metoda verificării prin contrapunere, care constau în verificarea documentelor ce confirmă operațiunile economice efectuate de către contribuabilul supus controlului și respectiv contribuabilul cu care acesta are sau a avut raporturi economice sau financiare. Concomitent, întru evitarea numeroaselor deplasări la unii și aceiași contribuabili, condiționate de interpelările înaintate și utilizarea mai eficientă a timpului de muncă, cât și întru sporirea eficienței controalelor fiscale efectuate la fața locului prin metoda verificării prin contrapunere, atenționăm că, până la înaintarea solicitărilor de efectuare a controalelor fiscale, organele fiscale teritoriale și DGAMC vor asigura utilizarea la maxim a informației disponibile în Sistemul Informațional al Serviciului Fiscal de Stat (ca exemplu Registrul general electronic al facturilor fiscal, SIA ”e-factura” etc.), asigurând efectuarea unei analize ample cu stabilirea situațiilor neclare sau care trezesc momente suspecte bine argumentate care urmează a fi verificate, și doar ulterior a înainta adresări de efectuare a controalelor. Prin urmare, organele fiscale teritoriale și DGAMC vor garanta efectuarea unei analize profunde a livrărilor efectuate în baza facturilor fiscale înregistrate în Registrul general electronic al facturilor fiscale şi a livrărilor efectuate în valoare de până la 100 mii lei în baza facturilor fiscale înregistrate în anexa la declaraţiile privind TVA, cât şi înregistrate în SIA ”e-factura”, fără a înainta adresări de efectuare a controalelor fiscale. Controalele fiscale, prin metoda verificării prin contrapunere, se vor solicita numai în cazul în care la efectuarea operaţiunilor economice sunt implicaţi contribuabili ce întrunesc indici de pseudoactivitate. Conform, art. 242 al Codului penal, pseudoactivitatea de întreprinzător este crearea de întreprinderi fără intenţia de a desfăşura activitatea de întreprinzător sau bancară pentru acoperirea genurilor activităţii de întreprinzător ilicite. Deci, în cazul în care, vor fi înaintate solicitări de efectuare a controalelor fiscale prin metoda verificării prin contrapunere, necesitatea cărora nu va fi argumentată, controalele respective nu vor fi efectuate. În cazul în care, șefii Inspectoratelor Fiscale de Stat teritoriale și DGAMC, în adresa cărora a fost remisă solicitarea privind efectuarea controlului fiscal prin metoda verificării prin contrapunere, constată lipsa oportunității efectuării controlului respectiv, vor informa organul ce a remis solicitarea. Odată cu emiterea prezentei circulare se anulează circulara nr. 26-4/12-6002/192 din 20 ianuarie 2010, privind inițierea controalelor fiscale la fața locului prin metoda verificării prin contrapunere.

via www.fisc.md

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat

2324 vizualizări

Data publicării:

05 Mai /2014 15:30

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon