29
12 2020
1179

Cum deosebim un inspector fiscal de un escroc

Serviciul Fiscal de Stat atenționează toți contribuabilii cu referire la acțiunile legale ale unui inspector fiscal în cazul interacțiunii cu contribuabilul. Acest comunicat are drept scop evitarea cazurilor de escrocherie din partea unor persoane care se prezintă drept inspectori fiscali și manifestă tentative ilegale de verificare a agenților economici pentru a obține beneficii financiare.
 
Astfel, SFS vine cu detalii referitor la unele aspecte ce vizează procedura de efectuare a controalelor fiscale. La iniţierea controlului fiscal la faţa locului sau la inițierea procesului de constatare a faptei contravenționale, funcţionarul este obligat să prezinte contribuabilului Decizia de iniţiere a controlului şi legitimaţia de serviciu.

 

Controalele fiscale se vor efectua doar în temeiul Deciziei de iniţiere a controlului, care se întocmește și în cadrul inițierii procesului de constatare a faptei contravenționale. Decizia de inițiere a controlului va conține numele, prenumele, funcția, semnătura persoanei cu funcție de conducere a SFS care patronează subdiviziunea SFS ce a inițiat controlul și ștampila subdiviziunii respective.

 

Concomitent, la finalizarea controlului fiscal la faţa locului, inspectorul fiscal întocmeşte un act de control fiscal în conformitate cu prevederile Codului fiscal. În act se consemnează rezultatele controlului, specificându-se încălcările depistate. Actul este semnat de ambele părți participante la control, iar un exemplar este prezentat agentului economic supus verificării.

 

În cadrul procesului de constatare a faptei contravenționale, la depistarea acesteia se întocmește procesul-verbal cu privire la contravenție.

 

Un instrument de administrare fiscală cu scop de asigurare a conformării voluntare prin acordarea consultațiilor, analiza activității, acumularea unor date despre activitatea contribuabilului, îl reprezintă vizita fiscală.

 

Modalitatea de efectuare a vizitei fiscale este reglementată în Indicațiile metodice privind efectuarea acesteia, aprobate prin Ordinul SFS nr. 388 din 09.09.2019 publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 290-294 din 20.09.2019.

 

Vizita fiscală se efectuează în temeiul unei delegări în vizită fiscală, care atestă împuternicirea funcţionarului fiscal şi este semnată de către șeful Direcției deservire fiscală din cadrul Direcției generale administrare fiscală. Delegarea în vizită fiscală se întocmeşte într-un exemplar, care se anexează la raportul de efectuare a vizitei fiscale. La solicitarea contribuabilului, funcționarul fiscal va elibera acestuia o copie a delegării în vizită fiscală.

 

În cazul în care contribuabilul supus verificării are dubii cu privire la legalitatea controlului sau identitatea persoanei ce se prezintă a fi funcționar fiscal, Serviciul Fiscal de Stat solicită insistent să fie sesizat la numărul de telefon 0 8000 1525,  tasta 4, sau la numerele de telefon: 0 22 82 34 06, 0 684 33 990 - Direcția securitate internă și anticorupție a SFS.


via | www.sfs.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.