24
12 2015
1234

DAF Buiucani oferă instruire contribuabililor din sector

În scopul instituirii unui cadru unitar al relaţiilor de parteneriat în raport cu mediul de afaceri şi cetăţeni, bazat pe încrederea şi susţinerea reciprocă, DAF Buiucani a IFS pe mun. Chişinău, pe 14-18 decembrie curent, a desfăşurat un şir de activităţi orientate spre promovarea eficientă a conformării fiscale benevole a contribuabililor. Astfel, pe data de 18 decembrie curent, în incinta SA „Tracom” a fost organizat un seminar cu reprezentanții agenţilor economici din sectorul de administrare fiscală, la care s-au abordat mai multe subiecte:
  • Aspecte ce ţin de monitorizarea contribuabililor prin prisma Programului de conformare fiscală;
  • Estimarea obligaţiunilor fiscale a contribuabililor prin metode şi surse indirecte;
  • Modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2016;
  • Posibilităţile oferite entităţilor la utilizarea serviciilor electronice fiscale.
Pe parcurs, contribuabilii au fost informaţi despre trecerea treptată la semnătura electronică avansată calificată şi excluderea din utilizare a semnăturilor electronice eliberate de către ÎS „Fiscservinform”, precum şi despre neasigurarea de către SFS, începând cu 01.01.2016, a contribuabililor cu formulare tipizate de documente primare cu regim special. În scopul educării fiscale şi îmbunătățirii civismului fiscal, în perioada menţionată a fost desfăşurat un seminar cu colectivul Instituţiei preşcolare nr.116, cu genericul „Taxe şi impozite, rolul lor în economia Republicii Moldova”. Participanţii au fost familiarizați cu particularitățile aplicării impozitului pe venit, reţinerile din veniturile persoanelor fizice și obligațiunea depunerii Declaraţiei pe venit.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.