28
12 2015
1112

DAF Râșcani: Acțiuni de conformare și de executare silită

Asigurarea executării depline și în termen a tuturor obligațiilor față de buget de către contribuabilii administrați constituie una din prioritățile activității DAF Râșcani a IFS mun. Chișinău. Cu acest scop, se monitorizează permanent sumele declarate de către contribuabil a obligațiilor, la impozite și taxe care nu sunt stinse în termen fiind aplicate, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, măsuri de executare silită. În concordanță cu Strategia de conformare benevolă a contribuabililor, promovată de către SFS, în perioada noiembrie-prima jumătate a lui decembrie 2015, DAF Râșcani a organizat şedințe de lucru cu conducătorii a 27 de agenți economici restanțieri, care au admis restanțe în valoare totală de 2999,8 mii lei. Urmare a discuțiilor purtate, restanța a fost redusă cu 1284,2 mii lei. În perioada de raportare, au mai fost aplicate diverse pârghii de executare silită a obligației fiscale:
  • au fost încasate restanțe, în rezultatul suspendării operațiunilor la conturile bancare și prin înaintarea dispozițiilor incaso, la 139 de agenți economici, în sumă de 2332 mii lei;
  • din casieriile a 65 de agenți economici restanțieri au fost ridicate mijloace bănești în sumă de 342,2 mii lei;
  • unui agent economic i-a fost aplicat sechestru, ca măsură de executare silită, în sumă de 607,5 mii lei;
  • au fost stinse restanţe prin metoda de urmărire a datoriilor debitoriale la 7 agenţi economici, în sumă de 98,6 mii lei;
  • ca rezultat al măsurilor de monitorizare a derulării proceselor de insolvabilitate, a fost asigurată încasarea restanței istorice, în sumă de 920,2 mii lei, de la un agent economic.
De asemenea, DAF Râșcani le remite contribuabililor în permanență prescripții prin care li se amintește despre obligația fiscală restantă și măsurile de pedeapsă pentru neexecutarea plăților fiscale.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.