20
02 2014
2733

Declaraţia precompletată: o nouă aplicaţie ce vine să faciliteze procesul de depunere a declaraţiei cu privire la impozitul pe venit de către persoanele fizice

Şeful Serviciului Fiscal de Stat, Ion Prisăcaru, a comunicat astăzi, în cadrul unei conferinţe de presă, despre lansarea unui nou produs în serviciul contribuabililor – persoane fizice. Astfel, Serviciul Fiscal de Stat lansează Declaraţia precompletată, o nouă aplicaţie ce vine să faciliteze procesul de depunere a declaraţiei cu privire la impozitul pe venit de către persoanele fizice.

Este de menţionat, a punctat Ion Prisăcaru, că lansarea acestui produs este parte a noii politici a autorităţii fiscale naţionale, care îşi propune să relaţioneze mult mai eficient cu toţi contribuabilii, să le propună în ajutor noi servicii şi oportunităţi. Anume pe această cale, prin antrenarea întregii societăţi într-un efort comun de promovare a spiritului civic de conformare fiscală voluntară, ne propunem să eliminăm clişeele din trecut şi ca SFS să devină o autoritate prietenoasă cetăţeanului. Eforturile IFPS se înscriu şi pe lista preocupărilor principale ale Guvernului, reflectate în Planul de acţiuni al Guvernului pentru anii 2012-2015, în care este stipulată şi reducerea poverii fiscale şi simplificarea sistemului de impozite şi taxe.

În acest context, Serviciul Fiscal urmăreşte perfecţionarea continuă a mecanismelor utilizate în deservirea contribuabililor, inclusiv prin implementarea unor soluţii inovaţionale din punct de vedere informaţional, care să asigure infiltrarea la maxim a serviciilor on-line în scopul asigurării comodităţii de interacţiune între Serviciul Fiscal şi contribuabil. În acord cu sloganul „Colaboratorul fiscal – în serviciul contribuabilului”, au fost lansate o serie de soluţii informaţionale destinate contribuabililor, printre care şi produsul informaţional lansat de curând „E-Factura”.
În proximitatea termenului-limită de depunere a declaraţiei cu privire la impozitul pe venit (31 martie), Serviciul Fiscal vine cu o nouă soluţie informaţională, destinată, de astă dată, persoanelor fizice şi anume „Declaraţia precompletată”.

Declaraţia precompletată este o aplicaţie accesibilă, în primul rând, persoanelor fizice ce deţin cheia electronică şi care permite generarea unei declaraţii precompletate cu datele disponibile în Sistemul Informaţional al Serviciului Fiscal de Stat la data generării, inclusiv cu generarea, în caz de necesitate, a rechizitelor bancare la care urmează a fi achitat impozitul datorat la buget, dar şi cu posibilitatea achitării impozitului datorat prin sistemul M-Pay (achitarea prin intermediul cardului bancar).

De asemenea, de acest serviciu vor beneficia şi celelalte persoane fizice, Declaraţia precompletată fiindu-le expediată prin intermediul Poştei Moldovei. Un asemenea mecanism eficient şi-a demonstrat utilitatea în ţările Uniunii Europene, experienţa Suediei fiind elocventă în acest sens. Aceste exemple ne-au determinat să simplificăm procedura de depunere a declaraţiilor de venit de către persoanele fizice, cetăţenii care vor uza de această opţiune vor economisi timp şi resurse. Astfel, s-a decis implementarea sistemului în cauză pentru persoanele fizice ce dispun de cheie electronică (pe moment circa 5700 persoane), care vor putea să aleagă, pe lângă plenitudinea de servicii oferite prin intermediul portalului www.fisc.md, posibilitatea completării prealabile a declaraţiei cu privire la impozitul pe venit în baza informaţiilor disponibile în Sistemul Informaţional al Serviciului Fiscal de Stat la data solicitării. Anul acesta vom examina posibilitatea includerii în acest sistem şi a altor categorii de populaţie.
Dat fiind faptul că Serviciul Fiscal dispune de informaţiile primite de la angajatorii persoanelor fizice, dar şi de la persoanele juridice cărora acestea le-au prestat servicii sau vândut mărfuri, generarea unei declaraţii precompletate se prezintă ca o soluţie tehnică menită să faciliteze calcularea obligaţiei persoanei fizice, oferindu-i informaţia disponibilă. Este important de punctat că informaţia generată poartă un caracter informativ, sarcina declarării depline a veniturilor obţinute rămânând a fi obligaţia persoanei fizice ce completează declaraţia. Astfel, în cazul în care persoana fizică mai are şi alte surse de venit decât cele generate de Sistemul Informaţional al Serviciului Fiscal de Stat, aceasta poate să completeze Declaraţia cu informaţii suplimentare şi să expedieze declaraţia finală, după aplicarea semnăturii.

Respectiv, începând cu 10 martie, persoanele fizice ce dispun de cheie electronică şi au obligaţia de depunere a declaraţiei sau şi-ar dori să o depună din anumite motive (de exemplu, solicitarea sumei impozitului pe venit achitat/reţinut în plus), vor putea să îşi previzualizeze declaraţia cu privire la impozitul pe venit obţinut în anul 2013, accesând cabinetul său personal pe portalul www.fisc.md.

În cazul în care informaţia prezentată nu va fi una deplină (spre exemplu, persoana fizică a înstrăinat un activ de capital pentru care calculează creştere de capital sau a obţinut alte venituri decât cele ce au fost precompletate), contribuabilul poate să completeze informaţia prestabilită cu informaţia-lipsă şi să expedieze declaraţia în mod electronic conform modului general stabilit.

3 imagini

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.