30
05 2016
2576

Declararea numerarului în valută străină și monedă națională la organele vamale de către persoanele juridice rezidente

Principiile generale de reglementare valutară în Republica Moldova, drepturile şi obligaţiile persoanelor la importul şi exportul valorilor valutare, inclusiv numerarului în valută străină şi în monedă naţională, sunt stabilite în Legea privind reglementarea valutară nr. 62-XVI din 21 martie 2008. În conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) lit. c) din Legea menționată, se permite persoanelor juridice rezidente să primească de la nerezidenţi numerar în valută străină şi cecuri de călătorie în valută străină drept plată efectuată conform contractelor care prevăd exportul de mărfuri (inclusiv al obiectelor de leasing) şi servicii contra mijloace băneşti. Totodată, introducerea în /scoaterea din Republica Moldova a numerarului în valută străină şi în monedă naţională şi a cecurilor de călătorie în valută străină se permite persoanelor juridice rezidente în următoarele cazuri (art. 30 alin. (1) lit.c)): - achitării în numerar a cheltuielilor ce ţin de deplasarea salariaţilor detaşaţi în străinătate, prevăzute de legislaţia Republicii Moldova, precum şi în cazul restituirii de către salariaţi a mijloacelor menţionate neutilizate (art.26 alin.(1) lit. f)); - achitării în numerar de către persoanele juridice rezidente care activează în domeniul aviaţiei civile a cheltuielilor legate de deservirea navelor pe aeroporturile străine în cazul efectuării unor curse neregulate (charter), a unor rute speciale (cu şefi de stat sau de guvern la bord) sau al aterizării din motive tehnice (art.26 alin.(1) lit. g)); - primirii de către persoanele juridice rezidente care activează pe mijloacele de transport aflate în trafic internaţional a numerarului de la pasageri pentru mărfurile comercializate /serviciile prestate acestora (art.26 alin.(1) lit. j)); - încasării numerarului introdus în Republica Moldova ca urmare a închiderii conturilor lor din străinătate – dacă soldul contului respectiv este nesemnificativ, iar transferarea acestuia în Republica Moldova este iraţională din punctul de vedere al costurilor de transfer (art.26 alin.(1) lit. k)); - primirii numerarului în cazul moştenirii/legatului sau în cazurile succesiunii de drept prevăzute de legislaţia Republicii Moldova (art.26 alin.(1) lit. m)), precum şi în cazurile în care mijloacele băneşti anterior introduse în /scoase din Republica Moldova nu au fost utilizate total sau parţial. Introducerea în/scoaterea din Republica Moldova a numerarului se efectuează prin intermediul persoanelor fizice reprezentanţi ai persoanelor juridice în cauză, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (8) al Legii. Totodată, potrivit prevederilor art. 33 alin. (4) din Legea menționată, în cazul introducerii în /scoaterii din Republica Moldova a numerarului în monedă naţională şi în valută străină şi a cecurilor de călătorie în valută străină, persoanele juridice rezidente (în scopurile/cazurile prevăzute la art.26 alin.(1) lit. f), g), j), k) şi m) din Lege) și persoanele juridice nerezidente (în scopurile/cazurile prevăzute la art.26 alin.(1) lit. c), d), i) şi alin.(3) lit. b) – e), g), j) şi l) din Lege), sunt obligate să declare în scris organelor vamale suma totală a mijloacelor băneşti respective care se introduce /se scoate de către persoana fizică reprezentatul persoanei juridice. Declararea mijloacelor bănești în numerar în valută străină/monedă naţională şi a cecurilor de călătorie în valută străină provenite de la exportul de mărfuri (inclusiv al obiectelor de leasing) şi servicii se efectuează de către persoanele fizice reprezentanți ai persoanelor juridice prin formularul tipizat TV-28 - Certificat pentru legiferarea valutei străine, documentelor de plată, metalelor preţioase, pietrelor scumpe, articolelor de bijuterie din metale preţioase şi pietre scumpe introduse în Republica Moldova, aprovat prin Ordinul directorului general al Serviciului Vamal nr. 56-O din 21 februarie 2008. Totodată, suplimentar menționăm că conform punctului 121 al Regulamentului privind condiţiile şi modul de efectuare a operaţiunilor valutare, aprobat prin Hotărârea Băncii Naţionale a Moldovei nr. 8 din 28 ianuarie 2010, în cadrul operaţiunilor valutare, care se efectuează cu utilizarea numerarului în valută străină /monedă naţională şi a cecurilor de călătorie în valută străină, plăţile /transferurile pot fi primite de către persoana juridică prin: a) depunerea mijloacelor băneşti nemijlocit în contul persoanei juridice respective deschis la banca licenţiată; sau b) încasarea mijloacelor băneşti în casa persoanei juridice cu depunerea ulterioară în contul persoanei juridice respective deschis la banca licenţiată.


via | :

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.