23
11 2017
1752

Despre includerea modelului MCC concret în Registrul Unic al MCC

Mecanismul de aprobare a modelelor maşinilor de casă şi control (MCC) utilizabile la efectuarea decontărilor băneşti în numerar pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi cerinţele şi condiţiile ale căror respectare este obligatorie pentru plasarea pe piaţă sunt stabilite în Regulamentul cu privire la Registrul Unic al MCC, anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998 cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, Nr. 62-65, art. 589). Astfel, în conformitate cu prevederile pct. 9 din Regulamentul sus-menţionat, în Registrul Unic pot fi incluse numai modelele MCC care au trecut încercările de conformitate cu cerinţele tehnice faţă de MCC şi standardele naţionale, precum şi cele care corespund reglementărilor tehnice aplicate echipamentelor electrice de joasă tensiune. Totodată, pct. 11 din Regulamentul stabileşte că pentru includerea modelului concret al MCC în Registrul Unic, solicitantul depune la Comisia interdepartamentală pentru maşinile de casă şi control raportul de încercări privind corespunderea modelului MCC cu cerinţele tehnice faţă de MCC, eliberat de laboratorul de încercări desemnat. Ţinând cont de cele expuse, menţionăm că testarea indicilor de compatibilitate electromagnetică şi efectuarea încercărilor privind corespunderea modelului MCC cu Cerinţe tehnice faţă de MCC se efectuează de către laboratoarele de încercări, competenţa cărora este demonstrată prin acreditare, de către Centrul Naţional de Acreditare „MOLDAC”. Lista laboratoarelor acreditate poate fi vizualizată pe pagina www.acreditare.md.

via | www.sfs.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.