23
01 2014
1734

Şeful SFS, Ion Prisăcaru, a indicat subalternilor să acorde o atenţie sporită comunicării cu mass-media

Şeful SFS, Ion Prisăcaru, a participat astăzi la şedinţa de dare de seamă a IFS pe raionul Străşeni, în cadrul şedinţei făcând referinţă la indicatorii de performanță ce țin de încasările la BPN, dinamica restanțelor, eficiența controalelor fiscale, contracararea activității firmelor fantome, eficiența posturilor fiscale etc., precum și a opinat pe marginea problemelor cu care se confruntă IFS pe raionul Străşeni în procesul de administrare fiscală.

De asemenea, Şeful IFPS a punctat obiectivele dictate de imperativul modernizării şi reformării SFS, cu scopul eficientizării procesului de colectare a veniturilor la Bugetul Public Naţional.

În acest context, Şeful IFS pe raionul Străşeni, Igor Ţurcanu, a raportat Şefului SFS despre activităţile şi realizările autorităţii fiscale raionale în anul 2013, menţionând că, în acord cu noile politici ale conducerii IFPS, accentele au fost puse pe conformarea fiscală voluntară a contribuabililor, potrivit sloganului IFPS „Colaboratorul fiscal – în serviciul contribuabilului!”.

Anul trecut, a menţionat Igor Ţurcanu, autoritatea fiscală raională a activat eficient, fiind stabilite, în atingerea obiectivelor de serviciu, bune relaţii de colaborare cu Inspectoratul de Poliţie. În perioada de referinţă, a fost realizată inventarierea terenurilor agricole, a fost ţinut sub control procesul de trecere în evidenţa contabilă a roadei obţinute, au fost verificate, de câteva ori, frigiderele de păstrare a producţiei agricole etc., aceste acţiuni soldându-se cu creşterea încasării de venituri la Bugetul Public Naţional.

De asemenea, au fost realizate acţiuni de instruire şi educare a contribuabililor, prin organizarea de seminare tematice, prin publicarea de articole informative în mass-media locală, eforturile colaboratorilor fiscali ducând la creşterea încasărilor la buget şi la diminuarea restanţelor.

La acelaşi subiect, Şeful SFS, Ion Prisăcaru, a solicitat o activitate mai complexă pe dimensiunea conformării fiscale a contribuabililor, specificând că anul în curs se impune un salt calitativ al activităţilor desfăşurate. Este necesar, a relevat Ion Prisăcaru, să fie îmbunătăţit randamentul controalelor fiscale, să fie revăzută activitatea posturilor fiscale, colaboratorii fiscali fiind necesar să se perfecţioneze în permanenţă, să obţină noi cunoştinţe şi abilităţi.

În acelaşi context, Şeful IFPS a punctat necesitatea extinderii bazei de impozitare şi că acţiunile de conformare fiscală benevolă să fie însoţite de acţiuni legale severe de sancţionare a contribuabililor care se eschivează grosolan de la onorarea obligaţiunilor faţă de Bugetul Public Naţional. Pe finalul şedinţei, Ion Prisăcaru le-a mulţumit colaboratorilor IFS pe raionul Străşeni pentru munca depusă în 2013 şi, sugerându-le să acorde o atenţie sporită comunicării cu mass-media, le-a urat succese în realizarea obiectivelor stabilite pentru anul în curs, activitatea subdiviziunilor din cadrul acestui IFS fiind apreciată cu calificativul de evaluare “bine”.

3 imagini

  • Şeful SFS, Ion Prisăcaru, a indicat subalternilor să acorde o atenţie sporită comunicării cu mass-media
Image 1 of 3
  • Şeful SFS, Ion Prisăcaru, a indicat subalternilor să acorde o atenţie sporită comunicării cu mass-media
Image 2 of 3
  • Şeful SFS, Ion Prisăcaru, a indicat subalternilor să acorde o atenţie sporită comunicării cu mass-media
Image 3 of 3

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.