21
02 2015
1004

Evazioniștii din domeniul transportului auto de călători au suportat sancţiuni în sumă totală de 728 800 lei

În ultima perioadă, Serviciul Fiscal de Stat monitorizează atent domeniul transportului auto de călători, fiind intensificate acțiunile de conformare a contribuabililor din acest domeniu, ramură care prezintă riscuri sporite pentru administrarea fiscală şi desfășurarea activităţii de întreprinzător. În acest context, la 19 decembrie 2014, în cadrul şedinţei Consiliului de Conformare al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, cu participarea reprezentanţilor agenţilor economici din domeniul transportului de călători și bagaje și transportul auto de călători în folos public în regim ”taxi”, a fost reiterată necesitatea stringentă a întreprinderii de măsuri concrete din partea contribuabililor, care să conducă la eliminarea/diminuarea impactului riscurilor de neconformare. De asemenea, s-a vorbit despre măsurile stabilite de legislaţia în vigoare, la care Serviciul Fiscal de Stat va recurge odată cu epuizarea eforturilor de conformare voluntară. Prin urmare, în contextul epuizării măsurilor de conformare voluntară, în perioada 21.01.2015 – 31.01.2015, de către funcţionarii fiscali au efectuate 106 verificări operative la contribuabilii ce desfăşoară activitate în domeniul dat, pentru neregulile depistate urmând a fi aplicate sancţiuni în sumă totală de 728 800 lei. Menționăm că cele mai frecvente încălcări constituie neutilizarea maşinii de casă şi control la efectuarea decontărilor băneşti în numerar sau lipsa acesteia, nereflectarea în evidenţa contabilă în modul cuvenit a tuturor veniturilor, neangajarea în câmpul muncii a tuturor şoferilor, precum şi desfăşurarea activităţii de întreprinzător fără înregistrare la Camera Înregistrării de Stat sau la o altă autoritate publică competentă. Totodată, de către Serviciul Fiscal de Stat sunt inițiate un şir de controale fiscale în vederea estimării obligaţiilor fiscale, tăinuite prin diferite metode, care urmau a fi achitate la buget de către agenţii economici din domeniul transportului de călători în regim de „taxi”. În contextul celor menționate, Serviciul Fiscal de Stat atenționează subiecţii activităţii de întreprinzător despre întreprinderea şi în continuare a acţiunilor de verificare. Pe care motiv, întru evitarea situațiilor de sancţionare, se recomandă insistent desfășurarea activităţii în corespundere cu prevederile legislaţiei în vigoare.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.