08
10 2013
1276

Expira cel de-al doilea termen de achitare a impozitelor pe bunurile imobiliare şi funciar

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat reaminteşte tuturor contribuabililor - subiecți ai impunerii cu impozitele funciar şi pe bunurile imobiliare, care nu şi-au onorat pe deplin obligaţiile ce ţin de achitarea acestor impozite, despre faptul că 15 octombrie este ultima zi în care aceştia pot achita cea de-a doua parte din suma impozitului calculat pentru anul 2013 fără aplicarea penalităţilor. În cazul apariţiei întrebărilor sau unor neclarităţi privind calculul, modul de achitare şi alte aspecte ce ţin de impozitele pe bunurile imobiliare şi funciar, contribuabilii se pot adresa la IFS teritorial şi la serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriilor în raza de administrare a cărora se află obiectele impunerii. Întru acordarea sprijinului informațional Serviciului Fiscal de Stat oferă contribuabililor Serviciul de acces on-line la „Fișa imobilului” disponibil pe portalul servicii.fisc.md, 24/24 ore, 7 zile pe săptămînă. Pentru utilizarea serviciului „Fişa imobilului” sunt necesari următorii paşi:
  • Autentificarea pe portalul servicii.fisc.md;
  • Accesarea serviciul „Fişa imobilului”.
  • Accesînd acest serviciu contribuabilii au posibilitatea să vizualizeze informaţia cu privire la bunurile imobiliare pe care le au în posesie, precum şi valoarea calculată a impozitului pentru fiecare bun imobil în parte.
În cazul în care utilizatorul nu dispune de bunuri imobiliare, spre vizualizare va apărea următorul mesaj: „Persoana dată nu dispune de proprietăţi imobiliare”. Menţionăm că, în condiţiile neachitării impozitelor în termenul prevăzut de legislația în vigoare, penalitatea va constitui 0,03% pentru fiecare zi de întîrziere a achitării acestora. Pentru alte informaţii privind serviciile electronice fiscale, contactaţi Centrul de Asistenţă şi Contact a Î.S.”Fiscservinform” la numărul de telefon (022) 822-222. *Accesarea „Fişei imobilului” este posibilă doar pentru persoanele fizice în cazul în care s-au înregistrat pe portalul servicii.fisc.md şi au încheiat cu Î.S.”Fiscservinform” un acord de conectare gratuit la serviciile electronice fiscale. În caz contrar, accesul le va fi limitat, fiind redirecţionaţi spre numărul de telefon (022) 822-222 – Centrul de Asistenţă şi Contact, unde pot efectua programarea pentru conectarea ulterioară la serviciile prestate de Î.S.”Fiscservinform”.

după materialele www.fisc.md şi servicii.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.