15
04 2013
2650

FMI acordă asistenţa în implementarea Managementului Riscului de Conformare

Ca urmare a asistenţei tehnice în domeniul administrării fiscale din partea FMI din 22 ianuarie -5 februarie 2013, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat găzduiește vizita lui Norman Gillanders, expert FMI. Vizita se desfăşoară în perioada 8-12 aprilie curent şi vizează mai multe aspecte. În cadrul misiunii a fost abordată derularea Programului de Conformare pentru anul 2013 şi anume modul de atingere a celui mai înalt nivel de conformare a contribuabililor, metodele şi tehnicile ce pot fi utilizate pentru reducerea decalajului fiscal în domeniul construcţiilor, domeniu cu un înalt risc de conformare. De asemenea, au avut loc discuţii pe marginea subiectului ce vizează Programul de Conformare a Persoanelor Fizice cu Venituri Mari, ce prevede politici de asistenţă şi sprijin la facilitarea conformării, politicile de descurajare şi detectare a cetăţenilor ce intenţionat nu se conformează, procedura de monitorizare a conformării, criteriile de risc şi abordările pentru diminuarea impactului riscurilor. A fost analizată şi eficienţa administrării marilor contribuabili, propunându-se măsuri de promovare continuă a măririi nivelului de conformare benevolă a contribuabililor. Iar, întru asigurarea ridicării civismului fiscal şi a spiritului de responsabilitate fiscală referitor la contribuabilii restanţieri, a fost discutată aplicarea celor mai bune practici în vederea determinării contribuabililor restanţieri să achite cu bună credinţă obligaţiile la buget prin efectuarea apelurilor telefonice şi comunicarea despre efectele negative provocate de neachitarea în termen şi pe deplin a obligaţiilor fiscale, cît şi modalitatea de explicare a contribuabililor despre dauna ce poate fi adusă reputaţiei restanţierului, iar în cazul unei persoane private şi a familiei sale. Un alt aspect a fost conceptul regionalizării Serviciului Fiscal de Stat, precum şi studiul de fezabilitate demarat în acest sens. Astfel, pe baza proiectului înaintat de P. Menhard, expert EU-HLPAM, au fost diseminate scopul şi etapele studiului de fezabilitate aferent procesului de restructurare a SFS, analizate riscurile şi potențialele scenarii de desfășurare a evenimentelor. S-a pus accentul pe resursele umane, tehnologice şi financiare necesare de a fi implicate în acest proces. Astfel că, domnul N. Gillanders a venit cu exemple practice din experiența dobândita în domeniul administrării fiscale în alte state, inclusiv Irlanda, Serbia etc. Norman Gillanders

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.