12
08 2013
1186

Funcţionarii fiscali sunt instruiţi în cadrul unor cursuri de profesionalizare nou-lansate

Chişinău, 12 august 2013 – La iniţiativa conducerii IFPS, Centrul de instruire din cadrul IFPS a lansat, cu titlu de pionierat, un ciclu de Cursuri de instruire a inspectorilor Serviciului Fiscal de Stat, primul curs fiind destinat funcţionarilor antrenaţi în activităţile de control fiscal.

În cadrul Programului de instruire „Controlul fiscal – element al administrării fiscale moderne”, funcţionarii fiscali specializaţi în efectuarea controalelor fiscale vor fi instruiţi referitor la metodele şi operaţiunile de organizare şi desfăşurare a controalelor fiscale, tipurile controalelor fiscale, documentarea controlului fiscal, cât şi alte subiecte ce ţin de ridicarea gradului de profesionalizare al angajaţilor autorităţii fiscale. Cursurile de instruire pentru inspectorii fiscali au o durată de 40 de ore (5 zile), formatorii implicaţi în desfăşurarea cursurilor de instruire fiind selectaţi din mediul angajaţilor IFPS, cât şi din rândul auditorilor profesionişti.

În cadrul evenimentului, Şeful IFPS Ion Prisăcaru a menţionat că evenimentul de astăzi este un element al politicilor de reformare şi modernizare a SFS, eficientizarea activităţii căruia şi-o doresc funcţionarii fiscali. Pe simplu motiv că avem o sarcină extrem de importantă în faţă – să asigurăm creşterea veniturilor la Bugetul Public Naţional, în baza cărora autorităţile statului să implementeze politici sociale, să fie construite noi şcoli, spitale, reţele de apeducte etc. De aici, abnegaţia şi eficienţa activităţii SFS vin să ofere un suport direct progresului ţării noastre, să asigure îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale cetăţenilor.

Aceste cursuri de instruire, a specificat Ion Prisăcaru, au drept scop eficientizarea administrării fiscale, principiul fundamental al activităţii autorităţilor fiscale fiind „Funcţionarul fiscal — în serviciul contribuabilului”. Doar prin dezvoltarea resurselor umane, prin asigurarea cunoștințelor şi deprinderilor necesare evoluției profesionale individuale şi de grup, în corelație cu cerințele tehnologiilor informaționale, se poate realiza obiectivul de modernizare şi eficientizare a SFS.

Serviciul de presă al IFPS

via www.fisc.md

4 imagini

  • Funcţionarii fiscali
Image 1 of 4
  • Funcţionarii fiscali
Image 2 of 4
  • Funcţionarii fiscali
Image 3 of 4
  • Funcţionarii fiscali
Image 4 of 4

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.