08
05 2015
1149

IFS Chișinău: ilegalități în complexul de garaje din str. Drumul Viilor al capitalei

Întru asigurarea identificării contribuabililor ce nu-şi onorează obligaţiunile faţă de stat şi întreprinderea măsurilor adecvate în vederea încadrării acestora în cadrul legal, asigurarea majorării gradului de încasări, urmare a acţiunilor de majorare a bazei impozabile, IFS mun. Chișinău și-a intensificat semnificativ eforturile. Astfel, în ziua de 29.04.2015 inspectorii fiscali din cadrul IFS mun. Chișinău au organizat mai multe acțiuni orientate spre verificarea contribuabililor ce desfăşoară activităţi în complexul de garaje din str. Drumul Viilor al mun. Chișinău. Drept rezultat al controalelor, au fost constatate 4 cazuri de desfăşurare a activităţii de întreprinzător fără înregistrare la Camera Înregistrării de Stat, ca urmare fiind întocmite procese-verbale potrivit prevederilor art. 263 alin. (1) din Codul contravenţional al RM. În toate cazurile de desfăşurare a activităţilor fără înregistrare la Camera Înregistrării de Stat sau la altă autoritate abilitată prin lege, de către organul fiscal au fost sigilate încăperile, fiind stopată activitatea frauduloasă a persoanelor respective. Ulterior acestor acţiuni, 2 persoane s-au conformat benevol la prevederile legislaţiei în vigoare, înregistrând activităţile de întreprinzător la Camera Înregistrării de Stat, cu respectarea tuturor cerinţelor obligatorii pentru desfăşurarea acestor activităţi, iar alte 2 persoane și-au stopat activitățile ilicite. Reamintim, Serviciul Fiscal de Stat nu urmărește scopul sancționării contribuabililor, ci instituirea unui cadru unitar al relaţiilor de parteneriat în raport cu mediul de afaceri și cetățeni, bazat pe încredere și susținere reciprocă, ceea ce va contribui la reducerea considerabilă a cazurilor de încălcare a legislaţiei fiscale şi, respectiv, a numărului sancţiunilor aplicate agenţilor economici.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.