02
12 2015
933

IFS Cimișlia a verificat primăriile din teritoriul administrat

Pentru asigurarea unei administrări fiscale eficiente a taxelor locale de către autorităţile administraţiei publice locale, Inspectoratul Fiscali de Stat pe raionul Cimișlia a delegat, la 27 noiembrie curent, reprezentanţii săi, ca să participe la o masă rotundă specializată, de comun cu reprezentanţii APL şi membrii Comisiei bugetare din satul Gura Galbenei. Scopul reuniunii a fost de a aproba taxele în corespundere cu Titlul VII din Codul Fiscal. La data de 25 noiembrie 2015 s-a desfăşurat о şedinţă de lucru, cu participarea a 10 agenţi economici restanţieri din sectorul administrat. Au fost înaintate 31 de dispoziții incaso, în sumă de 783,8 mii lei, fiind încasate 272,0 mii lei, au fost suspendate conturile bancare a unui agent economic. În perioada de referinţă s-a mai aplicat sechestu pe bunurile unui agent economic, în sumă de 1380,0 mii lei. În perioada de raportare au mai fost efectuate verificări în primăriile din teritoriul administrat, în care, de comun cu reprezentanții APL, s-a verificat corectitudinea calculării impozitelor pe proprietate, a majorării de întârziere, de acordare a înlesnirilor, corectitudinii şi plenitudinii înmânării avizelor de plată contribuabililor-cetăţeni, corectitudinea încasării plăţilor fiscale de la populaţie şi predării mijloacelor băneşti la buget. S-a efectuat, de asemenea, verificarea închiderii conturilor la impozitele pe proprietate şi taxelor administrate de către serviciile de colectare în primăriile satului Lipoveni şi orașul Cimişlia, fiind aduse în concordanţă soldurile din registrele primăriilor şi baza de date a SI al SFS. De asemenea, de către funcţionarii fiscali au fost efectuate ieşiri în sectoarele repartizate, conform ordinului IFPS nr. 131 ”Cu privire la organizarea activităţii funcţionarului fiscal în sectorul de administrare fiscală”, unde a fost efectuată inventarierea contribuabililor şi a obiectelor impunerii, având loc întrevederi cu agenţii economici şi cetăţeni. La aceste întruniri a fost explicată legislaţia în vigoare şi au fost înmânate scrisori de conformare. În aceiași perioadă, inspectori s-au deplasat în localităţile din teritoriul administrat - satele Ivanovca Nouă, Lipoveni şi Hârtop - unde au vizitat persoanele fizice cetăţeni ce au admis restanţă faţă de BPN, pentru a le aduce la cunoştinţă obligaţia de a achita impozitul pe bunurile imobiliare şi impozit funciar, a căror termen de achitare a expirat la 15 octombrie curent.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.