13
01 2016
1150

IFS Ialoveni informează cetățenii despre algoritmul transferurilor naţionale în folosul bugetului public naţional, cu utilizarea codului IBAN

Pe 30 decembrie 2015, Inspectoratul Fiscal de Stat Ialoveni a desfășurat o şedinţă de lucru cu perceptorii fiscali, la care a fost examinată situaţia încasărilor a impozitelor pe proprietate la situaţia din 30 decembrie 2015, sub aspectul primăriilor şi intensificarea activităţii cu restanţierii. Totodată, perceptorii fiscali au fost informați referitor la efectuarea, începând cu 1 ianuarie 2016, a transferurilor naţionale în folosul bugetului public naţional cu utilizarea codului IBAN. În cadrul ședinței de lucru au fost repartizate primăriilor afişe informative, care să fie plasarea pe panourile de informare din teritoriu. De asemenea, astfel de afişe au mai fost plasate pe panourile de informare ale IFS și ale tuturor instituțiilor bancare, în locuri publice. În perioada de referinţă, angajații Direcţiei Administrare Fiscală au fost perfectate șase acte de control la persoane fizice, pentru prezentarea tardivă a declaraţiilor privind impozitul pe venit. Au fost calculate amenzi în sumă de 1,1 mii lei. Totodată, angajații Direcţiei Control Fiscal a IFS Ialoveni au efectuat 6 controale fiscale, din care trei – la cererea agentului economic, în legătură cu lichidarea întreprinderii, două - prin metoda verificării tematice și un control total. Pe data de 30 decembrie 2015, în ziarul raional „Ora locală” au fost publicate trei articole, în care contribuabilii au fost informaţi despre simplificarea procedurii de imprimare de sine stătătoare a facturilor fiscale începând cu 1 ianuarie 2016, onorarea deplină şi la timp a obligaţiilor fiscale, desfăşurarea activităţii legale de întreprinzător.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.