Monitorul SFS

IFS mun. Chișinău combate comerțul stradal ilicit

IFS mun. Chișinău, întru asigurarea identificării contribuabililor ce nu-și onorează obligațiunile față de stat și întreprinderea măsurilor adecvate în vederea încadrării lor în limitele legale, asigurarea majorării gradului de încasări, urmare a acțiunilor de majorare a bazei impozabile, comunică că în ziua de 24 septembrie 2015, funcționarii săi fiscali, cu suportul colaboratorilor de poliție ai Inspectoratului de Poliție Centru a DP mun. Chișinău, au organizat un șir de acțiuni orientate spre verificarea contribuabililor care desfășoară activități de comerţ în incinta Pieţii Centrale din mun. Chişinău şi pe străzile adiacente, în partea ce ține de aplicarea mașinilor de casă și control la efectuarea decontărilor în numerar cu consumatorii, reflectarea în documentele de evidență contabilă a veniturilor real încasate de la consumatori, deținerea documentelor de proveniență la mărfurile supuse comercializării. În cadrul controalelor fiscale a fost pus accentul pe combaterea comerțului stradal ilicit, ce se exprimă prin desfășurarea activităților fără înregistrare la Camera Înregistrării de Stat sau la un alt organ abilitat prin lege. În rezultatul a 91 de controale fiscale s-au constatat încălcări ale legislației fiscale, respectiv:
  • 11 cazuri de efectuare a încasărilor bănești în numerar în lipsa mașinii de casă și control cu memorie fiscală și 1 caz de efectuare a încasărilor bănești în numerar fără utilizarea mașinii de casă și control existente, încălcându-se prevederile art. 8, alin 2, lit. c) din Codul Fiscal;
  • 1 caz de neasigurare a bilanțului numerarului în mașina de casă și control, care constă în formarea excedentului de numerar nejustificat documentar;
  • 11 cazuri de neprezentare la prima cerere persoanelor cu funcții de răspundere din cadrul organelor cu atribuții de administrare fiscală a documentelor de proveniență a mărfii expuse spre comercializare;
  • 74 cazuri de desfășurare a activității de întreprinzător fără înregistrare la Camera Înregistrării de Stat, ca urmare fiind întocmite procese-verbale, potrivit prevederilor art. 263 alin. (1) din Codul contravențional al RM.
Pentru încălcările depistate urmează a fi aplicate sancțiuni fiscale în sumă de 142,0 mii lei și sancțiuni contravenționale în sumă de 229,0 mii lei. De asemenea, în cadrul acestor verificări au fost stabilite 4 cazuri de păstrare și comercializare ilicită a băuturilor alcoolice, care potrivit examinării preliminare la fața locului prezintă semne de produse falsificate (contrafăcute). Ca urmare, persoanelor în cauză le-au fost întocmite procese-verbale, conform art. 263 alin. (1) din Codul contravențional al RM și marfa, potrivit cerințelor legislației a fost ridicată de la contravenienți. Luând în considerare că rezultatele controalelor denotă amplificarea activității ilicite de comerț stradal, acțiunile Serviciului Fiscal de Stat și în continuare vor fi orientate spre verificarea contribuabililor ce desfășoară astfel de activități, cu scopul conformării benevole a acestora cerințelor legislației în vigoare.

via | www.fisc.md

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat

1794 vizualizări

Data publicării:

25 Septembrie /2015 14:30

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon