20
05 2015
1220

IFS mun. Chișinău: controale pe traseul național

IFS mun. Chișinău, întru asigurarea identificării contribuabililor ce nu-și onorează obligațiunile față de stat și întreprinderea măsurilor adecvate în vederea încadrării acestora în limitele legale, asigurarea majorării gradului de încasări, urmare a acțiunilor de majorare a bazei impozabile, comunică următoarele.

În ziua de 08.05.2015 funcționarii fiscali din cadrul IFS mun. Chișinău au organizat acțiuni orientate spre verificarea contribuabililor ce desfășoară activități de comerț a materialelor de construcție în incinta pieței din str. Calea Basarabiei, în partea ce ține de aplicarea mașinilor de casă și control la efectuarea decontărilor în numerar cu consumatorii, reflectarea în documentele de evidență contabilă a veniturilor real încasate de la consumatori, deținerea documentelor de proveniență la mărfurile supuse comercializării.

Drept rezultat al acestor verificări, au fost constatate încălcări ale legislației fiscale, respectiv:

  • 8 cazuri de efectuare a încasărilor bănești în numerar fără utilizarea mașinii de casă și control existente, încălcându-se prevederile art. 8, alin 2, lit. c) din Codul Fiscal;
  • 1 caz de neasigurare a bilanțului numerarului în mașina de casă și control, care constă în formarea excedentului de numerar nejustificat documentar;
  • 5 cazuri de neprezentare la prima cerere persoanelor cu funcții de răspundere din cadrul organelor cu atribuții de administrare fiscală a documentelor de proveniență a mărfii expuse spre comercializare.

Pentru încălcările depistate urmează a fi aplicate sancțiuni fiscale în sumă de 70,0 mii lei și sancțiuni contravenționale în sumă de 6,0 mii lei.

Concomitent, IFS mun. Chişinău, urmând obiectivul prevenirii şi combaterii evaziunii fiscale, a exercitat controale fiscale la faţa locului prin metoda verificării operative la contribuabilii care desfăşoară activităţi de comerţ cu bunuri şi prestări servicii pe marginea traseului naţional, în preajma com. Stăuceni, în rezultat fiind stabilite multiple încălcări ale legislației fiscale, după cum urmează:

  • 5 cazuri de efectuare a încasărilor bănești în numerar fără utilizarea mașinii de casă și control existente, încălcându-se prevederile art. 8, alin 2, lit. c) din Codul Fiscal;
  • 2 cazuri de neasigurare a bilanțului numerarului în mașina de casă și control care constă în formarea excedentului de numerar nejustificat documentar;
  • 7 cazuri de neprezentare la prima cerere persoanelor cu funcții de răspundere a documentelor de proveniență a mărfii expuse spre comercializare;
  • 1 caz de comercializare a mărfurilor supuse accizelor pasibile de marcare obligatorie cu ,,Timbre de acciz”, fără ,,Timbre de acciz”, cu ,,Timbre de acciz” nevalabile și falsificate, pentru care urmează a fi aplicate sancțiuni fiscale în sumă totală de 105,0 mii lei și sancțiuni contravenționale în sumă de 26,0 mii lei.

Ca urmare a acțiunilor întreprinse, marfa în cauză în cantitate de 173 de sticle, inclusiv: 100 sticle de divinuri și 73 sticle de vodkă, potrivit cerințelor legislației a fost ridicată de la contribuabil în baza proceselor–verbale de ridicare și a actelor de sechestru.

Scopul urmărit este că Serviciul Fiscal de Stat nu are ca scop sancționarea contribuabililor, ci instituirea unui cadru unitar al relațiilor de parteneriat în raport cu mediul de afaceri și cetățeni, bazat pe încrederea și susținerea reciprocă, ceea ce va condiționa reducerea considerabilă a cazurilor de încălcare a legislației și, respectiv, a numărului sancțiunilor aplicate agenților economici.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.