Catalogul tematic
Тематический каталог

Sancțiuni fiscale


Articolul 235. Scopul şi forma sancţiunilor fiscale
(1) Sancţiunea fiscală este o măsură cu caracter punitiv şi se aplică pentru a se preveni săvîrşirea, de către delincvent sau de către alte persoane, a unor noi încălcări, pentru educarea lor în spiritul respectării legii.

(2) Pentru încălcarea fiscală poate fi aplicată sancţiunea fiscală sub formă de amendă.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A235

23
02 2018
3

О некоторых вопросах налогового администрирования

О некоторых случаях репатриации денежных средств, перечисленных как гарантийный депозитКаков порядок репатриации денежных средств, перечисленных как гарантийный депозит, в случае общей аварии на морском судне?
Detalii
20
02 2018
164

Privind sancţiunile aplicate companiei turistice pentru reflectarea în contabilitate a unor prețuri mai mici decât valoarea de facto a pachetului turistic

În luna curentă compania turistică „M” SRL, subiect al IVAO, a fost supusă controlului fiscal prin metoda verificării tematice pentru perioada 2016–prezent. În rezultatul controlului s-a constatat nereflectarea în contabilitate a modalității formării costului pachetului turistic şi reflectarea în contabilitate a unor prețuri mai mici decât valoarea de facto a pachetului turistic.
Detalii
09
01 2018
432

7. (28.15.54) Urmează agentul economic să elibereze factura fiscală pentru suma penalității calculate la încălcarea condițiilor contractuale?

Conform art. 117 alin. (1) din Codul fiscal, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul țării este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală pe livrarea în cauză. Prezentarea facturii fiscale se efectuează la momentul apariției obligației fiscale, stabilit prin art. 108, cu excepția cazurilor prevăzute de Codul fiscal.
Detalii
05
01 2018
2522

Serviciul Fiscal de Stat avertizează contribuabilii

În ultima perioadă crește riscul escrocheriilor pe diferite segmente, fiind depistate tot mai multe cazuri. Astfel, unele persoane se prezintă drept inspectori fiscali și întreprind tentative ilegale de verificare a agenților economici pentru a obține beneficii financiare. În scopul protejării contribuabililor, Serviciul Fiscal de Stat vine cu o serie de precizări din regulamentul cu privire la efectuarea controalelor fiscale.
Detalii
18
12 2017
247

Cu privire la aplicarea regimului juridic stabilit la art. 10 pct. 5) din Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi pentru prestatorii serviciilor de plată nebancari

Prestatorii serviciilor de plată nebancari sunt supuşi regimului juridic stabilit la art. 10 pct. 5 din Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi?

Potrivit art. 9 şi 14 din Legea cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică nr. 114 din 18 mai 2012
Detalii
18
12 2017
609

Despre obligația instituției financiare de a prezenta SFS informația conform prevederilor art. 22611 din CF și răspunderea pentru nerespectarea acestei obligații (practică judiciară)

În conformitate cu prevederile art. 134 alin. (1) pct. 12) din CF, Serviciul Fiscal de Stat şi funcţionarii fiscali, în cadrul acţiunilor de exercitare a funcţiei, au dreptul să utilizeze metode şi surse directe şi indirecte la estimarea obiectelor impozabile şi la calcularea impozitelor şi taxelor.
Detalii