Catalogul tematic
Тематический каталог

Sancțiuni fiscale


Articolul 235. Scopul şi forma sancţiunilor fiscale
(1) Sancţiunea fiscală este o măsură cu caracter punitiv şi se aplică pentru a se preveni săvîrşirea, de către delincvent sau de către alte persoane, a unor noi încălcări, pentru educarea lor în spiritul respectării legii.

(2) Pentru încălcarea fiscală poate fi aplicată sancţiunea fiscală sub formă de amendă.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A235

09
08 2022
9

Evitarea de către agentul economic a sancționării pentru nerepatrierea mijloacelor băneşti şi materiale

Ce acțiuni poate să întreprindă agentul economic pentru a nu fi sancționat în baza Legii nr. 1466/1998 cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace bănești, mărfuri şi servicii provenite din tranzacțiile economice externe (Legea nr. 1466/1998)?

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 1466/1998, este stabilită obligația pentru agenții economici rezidenți ai Republicii
Detalii

16
06 2022
699

Consecințele calculării incorecte a impozitului/taxei din cauza explicațiilor greșite, prezentate în scris de SFS

Va fi scutit contribuabilul de achitarea impozitului/taxei, penalităților și a amenzilor aferente în cazul în care calculele au fost efectuate în baza explicațiilor greșite, prezentate în scris de către Serviciul Fiscal de Stat?

 

  În conformitate cu art. 234 alin. (4) din Codul fiscal (CF), persoanele scutite de impozite și/sau taxe, precum și cele care au calculat greșit impozitul și/sau taxa din cauza explicațiilor greșite, prezentate în scris de Serviciul Fiscal de Stat sunt absolvite de răspundere pentru diminuarea, calcularea incorectă sau neplata acestora.


Detalii

10
06 2022
525

Calificarea încălcărilor fiscale. Noi prevederi

În conformitate cu art. 231 din Codul fiscal (CF), tragerea la răspundere pentru încălcare fiscală înseamnă aplicarea de către Serviciul Fiscal de Stat (SFS), în condițiile prevăzute de legislația fiscală, a unor sancțiuni față de persoanele care au săvârșit încălcări fiscale. Temeiul tragerii la răspundere pentru încălcare fiscală este însăși încălcarea fiscală.


Încălcările fiscale se califică, după cum urmează:
a) încălcare fiscală nesemnificativă;
b) încălcare fiscală semnificativă


Detalii

08
06 2022
563

Санкции за неправильный выбор режима налогообложения прибыли

В соответствии с п. с) ч. (2) ст. 8 Налогового кодекса (НК), налогоплательщик обязан вести бухгалтерский учет по формам и в порядке, установленном законодательством, составлять и представлять Государственной налоговой службе и службе по сбору местных налогов и сборов предусмотренную законодательством налоговую отчетность, обеспечивать сохранность документов бухгалтерского учета в соответствии с требованиями законодательства, осуществлять прием наличных денежных средств посредством контрольно-кассового оборудования (ККО), соблюдая утвержденные Правительством положения, включая Перечень видов деятельности, специфика которых позволяет осуществлять прием наличных денежных средств без применения ККО.


Detalii

18
05 2022
412

Ordinul SFS nr. 200 din 16.05.2022 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

18
05 2022
340

31.2.28 Pot beneficia subiecții care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției şi în domeniul sănătății de reducerea cu 50 % a amenzilor aplicate, potrivit prevederilor art. 234 alin. (2) din Codul fiscal, în cazul în care în notele de plată a fost indicat eronat IDNP-ul persoanei fizice în loc de codul fiscal al subiecților care desfășoară activitatea profesională în sectorul justiției și în domeniul sănătății?

Conform prevederilor art. 234 alin. (2) din Codul fiscal, persoana trasă la răspundere pentru încălcare fiscală beneficiază de o reducere cu 50% a amenzilor aplicate, cu excepţia amenzilor aplicate pentru comiterea repetată, în decurs de 6 luni consecutive, a încălcărilor fiscale prevăzute la art. 254 şi 254¹, dacă respectă strict următoarele condiții:


Detalii

18
05 2022
280

31.2.27 Poate beneficia gospodăria țărănească și întreprinzătorul individual de reducerea cu 50 % a amenzilor aplicate, potrivit prevederilor art. 234 alin. (2) din Codul fiscal, în cazul în care în documentele de plată a fost indicat eronat IDNP-ul fondatorului GT/întreprinzătorului individual în loc de IDNO-ul gospodăriei țărănești/întreprinderii individuale?

Conform prevederilor art. 234 alin. (2) din Codul fiscal, persoana trasă la răspundere pentru încălcare fiscală beneficiază de o reducere cu 50% a amenzilor aplicate, cu excepţia amenzilor aplicate pentru comiterea repetată, în decurs de 6 luni consecutive, a încălcărilor fiscale prevăzute la art. 254 şi 2541, dacă respectă strict următoarele condiții:
a) nu are restanţe la data adoptării deciziei asupra cazului de încălcare fiscală sau le stinge concomitent cu acțiunile prevăzute la lit. b);


Detalii

18
05 2022
215

31.2.26 Ce sancțiuni se vor aplica persoanelor fizice pentru neînregistrarea sau înregistrarea tardivă a contractului de locațiune a proprietății imobiliare la SFS, însă termenul de achitare a impozitului (25.XX.XXX) nu a survenit sau impozitul a fost achitat?

Conform prevederilor art. 901 alin. (34) din Codul fiscal, subiecţii impunerii persoane fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit persoanelor specificate la art. 54, precum şi altor persoane decât cele specificate la art. 90 în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) proprietate imobiliară, achită impozit în mărime de 7% din valoarea lunară a contractului. Persoanele menţionate sunt obligate, în termen de 7 zile de la data încheierii contractului, să înregistreze contractul încheiat la Serviciul Fiscal de Stat. Acest impozit se achită lunar, cel târziu la data de 25 a lunii în curs, în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat.


Detalii

18
05 2022
529

31.2.12 Ce sancțiuni se vor aplica persoanelor fizice pentru neînregistrarea sau înregistrarea tardivă a contractului de locațiune a proprietății imobiliare la SFS și fără achitarea sau achitarea tardivă a impozitului pe venit?

Conform prevederilor art. 901 alin. (34) din Codul fiscal, subiecţii impunerii persoane fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit persoanelor specificate la art. 54, precum şi altor persoane decât cele specificate la art. 90 în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) proprietate imobiliară, achită impozit în mărime de 7% din valoarea lunară a contractului. Persoanele menţionate sunt obligate, în termen de 7 zile de la data încheierii contractului, să înregistreze contractul încheiat la Serviciul Fiscal de Stat. Acest impozit se achită lunar, cel târziu la data de 25 a lunii în curs, în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat.


Detalii