23
04 2015
996

IFS pe mun. Chişinău combate concurența neloială în domeniul transportului de pasageri şi bagaje

Pe 17 aprilie curent, IFS mun. Chişinău a organizat un şir de acţiuni orientate spre verificarea contribuabililor ce desfăşoară activităţi de transport de pasageri şi bagaje, fiind pus accentul pe combaterea transportului ilicit de călători, ce se exprimă prin desfăşurarea activităţilor fără înregistrare la Camera Înregistrării de Stat sau la un alt organ abilitat prin lege.

Astfel, au fost exercitate 7 controale fiscale, iniţiate prin metoda verificării operative, la 3 contribuabili care desfăşoară activităţi licenţiate de transport de pasageri în regim „taxi”. Comenzile s-au efectuat în regim „on-line”, prin intermediul internetului, la numerele scurte de telefon ce aparţin contribuabililor menţionaţi, şi la dispoziţia clienţilor au fost puse unităţile de transport dotate cu lămpi luminiscente, pe care erau indicate aceleaşi numere scurte de telefon.

În consecință, a fost stabilit un caz de desfăşurare a activităţii de transport de călători în regim „taxi” în lipsa maşinii de casă şi control şi un caz de neasigurare a emiterii, la maşina de casă şi de control, a bonului de casă de valoarea sumei încasate real, fiind aplicate amenzi fiscale, în sumă totală de 11,0 mii lei, şi sancţiuni contravenţionale, în sumă de 1,0 mii lei.

Cu toate că comenzile s-au efectuat în regim „on-line”, la numerele scurte de telefon ce aparţin contribuabililor care desfăşoară activităţi licenţiate de transport de pasageri, în 5 cazuri a fost stabilită prestarea ilicită a serviciilor de transport în regim „taxi”, fiind întocmite procese-verbale cu privire la contravenţie şi aplicate sancţiuni contravenţionale, în sumă totală de 3,0 mii lei.

Ținând cont de faptul că rezultatele controalelor denotă amplificarea activităţii ilicite de transport de pasageri şi bagaje, acţiunile Serviciului Fiscal de Stat şi în continuare vor fi orientate spre verificarea contribuabililor ce desfăşoară activitate în domeniul respectiv, în special prin controlul minuţios a agenţilor economici ce dețin licențele corespunzătoare.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.