27
01 2015
1205

IFS pe mun. Chișinău acordă a atenție sporită contribuabililor nou-înregistrați

În perioada 19 – 23 ianuarie 2015, Inspectoratul Fiscal de Stat pe mun. Chişinău și-a continuat activitatea de promovare a conformării voluntare și de sporire a bazei impozabile în teritoriul administrat. Astfel, au fost desfăşurate cinci seminare, din care două fiind destinate contribuabililor nou-înregistraţi din raza teritoriului administrat, la temele: Aspecte privind iniţierea activităţii de întreprinzător prezentate în Ghidul de asistenţă în lansarea afacerii; Instruirea privind aspectele fiscale, juridice, precum şi aspecte din legislaţia muncii; Contractarea şi utilizarea serviciilor electronice pentru diferite categorii de contribuabili; Legalizarea registrelor MCC; Responsabilitatea contribuabililor pentru neutilizarea MCC; Calendarul fiscal al contribuabilului; Modificări şi completări operate la Codul Fiscal cu aplicare din 01.01.2015; Legea bugetului de stat pe anul 2015; Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015; Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2015. De asemenea; Aspecte ce ţin de conformarea voluntară cu legislaţia fiscală referitoare la asigurarea transparenţei în activitate; Consecinţele achitării salariilor „în plic”; Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin HG nr.697 din 22.08.2014; Modalitatea de completare şi prezentare a dărilor de seamă IALS14, INR14, IRV14; Sursele de venit impozabile, Facilităţile impozabile acordate de patron salariatului; Baza generalizată a practicii fiscale; Buletinul informativ; Monitorizarea conţinutului ultimei ediţii a revistei Monitorul Fiscal; Utilizarea serviciilor fiscale informaţionale în scopul evitării relaţiilor cu firmele „fantomă”. Plus de aceasta, au fost desfăşurate trei seminare de instruire internă a funcţionarilor fiscali, în cadrul cărora au fost abordate diferite teme: Prevederile Regulilor de expunere spre vânzare la Bursa Universală de Mărfuri a Moldovei a bunurilor sechestrate în scopul stingerii obligaţiilor fiscal, a bunurilor confiscate fără stăpân, sechestrate uşor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicate, a bunurilor trecute în posesia statului cu drept de succesiune, aprobate prin HG RM nr.332 din 02.04.2004; Particularităţile înregistrării/anulării contribuabililor în calitate de plătitori ai TVA; Studierea actelor normative, circularelor IFPS; Modificări şi completări operate la Codul Fiscal cu aplicare din 01.01.2015; Legea bugetului de stat pe anul 2015; Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015; Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2015; Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal; Ordinul IFPS nr.778 din 18.06.2013 cu privire la aprobarea Politicii Securităţii informaţionale a SFS; Ordinul IFPS nr.561 din 04.04.2014 cu privire la securitatea informaţională a SFS; Aspecte ce vizează reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată; Corectitudinea completării dărilor de seamă IALS14, INR14, IRV14; Corectitudinea întocmirii Formei 115 pe subdiviziuni, precum şi formele CAD şi CIR. În perioada de raportare, a mai fost desfăşurată o şedinţă cu reprezentanţii entităţilor economice care au depus cereri de înregistrare în calitate de contribuabili ai TVA. Totodată, au fost efectuate 41 de vizite fiscale, inclusiv la agenţii economici înregistraţi în calitate de contribuabil al TVA, la modificarea adresei juridice şi/sau fondatorilor, urmare a solicitării facturilor fiscale, urmare a verificării operaţiunilor import-export, urmare a analizei economico-financiare a activităţii acestora. De asemenea, au fost întreprinse un şir de măsuri legate de efectuarea controalelor prin metoda verificării operative, inclusiv la comercianţii ce desfăşoară comerţ stradal, în incinta pieţelor, transportului auto de călători (taxi), reparaţie auto, precum şi în baza petiţiilor parvenite pe adresa SFS etc. Astfel, au fost efectuate 46 de controale fiscale, la care s-au stabilit 20 de încălcări, cu aplicarea sancţiunilor în sumă de 144,0 mii lei, şi 19 încălcări contravenţionale, cu aplicarea sancţiunilor în sumă de 11,0 mii lei.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.