11
09 2014
867

IFS pe mun. Chișinău îi conformează pe contribuabilii ce desfăşoară activităţi de transport de pasageri

Inspectoratul Fiscal de Stat pe municipiul Chişinău a desfăşurat, în ziua de 05.09.2014, un şir de acţiuni orientate spre verificarea contribuabililor ce desfăşoară activităţi de transport de pasageri şi bagaje, fiind pus accentul pe combaterea transportului ilicit de călători, ce se exprimă prin desfăşurarea activităţilor fără înregistrare la Camera Înregistrării de Stat sau la un alt organ abilitat prin lege.

Acţiunea „Serviciul Fiscal în ajutorul transportatorilor oneşti” a fost desfăşurată în conformitate cu Planul comun de activitate a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Finanţelor privind măsurile de combatere a transportului auto ilicit şi lichidarea gărilor clandestine şi semiclandestine, ameliorarea situaţiei în domeniul transportului auto de călători în folos public, unde Serviciul Fiscal de Stat îşi propune să fie descurajate şi diminuate activităţile ilicite în domeniul respectiv.

Astfel, în ziua menţionată au fost exercitate 13 controale fiscale prin metoda verificării operative, fiind stabilite 2 cazuri de efectuare a încasărilor băneşti în numerar fără utilizarea maşinii de casă şi control (taximetru) existente, 3 cazuri de desfăşurare a activităţii de transport de călători în regim „taxi” în lipsa maşinilor de casă şi control, fiind aplicate amenzi fiscale în sumă totală de 32,0 mii lei. De asemenea, au fost stabilite 7 cazuri de prestare ilicită a serviciilor de „taxi”, ca rezultat fiind întocmite procese-verbale cu privire la contravenţie şi aplicate sancţiuni contravenţionale în sumă totală de 4,9 mii lei.

Concomitent, în cadrul verificărilor a fost depistat un caz de prestare ilicită a serviciilor de transport de pasageri în regim „taxi” în baza pseudo-licenţei eliberate de ,,Euro Contact Transnational”, „licenţa” în cauză, împreună cu lampa luminiscentă au fost ridicate în baza procesului-verbal cu privire la contravenţie şi transmise pentru examinare după competenţă organelor de urmărire penală.

Ținând cont de faptul că rezultatele controalelor denotă amplificarea activităţii ilicite de transportare a călătorilor în regim „taxi”, acţiunile Serviciului Fiscal de Stat şi în continuare vor fi orientate spre verificarea contribuabililor ce prestează servicii în domeniul dat, fiind pus accentul pe combaterea transportului ilicit de călători.

via www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.