18
05 2015
1141

IFS pe mun. Chișinău pledează pentru eficientizarea activității

Printre activitățile desfășurate de IFS pe mun. Chișinău, în perioada 11 – 15 mai 2015, se înscriu 2 seminare, inclusiv 1 seminar destinat contribuabililor nou-înregistrați din raza teritoriului administrat, la temele: aspecte privind inițierea activității de întreprinzător prezente în Ghidul de asistență în lansarea afacerii; instruirea privind aspectele fiscale, juridice, precum și aspecte din legislația muncii; modificările operate în legislația fiscală, alte acte legislative în vigoare; Legea bugetului de stat pe anul 2015; Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015; Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2015; regimul TVA aplicat în cazul diferitor tipuri de livrări; contractarea și utilizarea serviciilor electronice pentru diferite categorii de contribuabili; aspecte ce țin de conformarea voluntară la legislația fiscală; consecințele achitării salariului „în plic”; Calendarul fiscal al contribuabilului; studierea actelor legislative și normative noi etc. Au mai fost desfășurate 7 seminare de instruire internă a funcționarilor, în cadrul cărora au fost abordate diferite teme: Legea cu privire la înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali nr.220-XVI din 19.10.2007; Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi nr.845-XII din 03.01.1992; aplicarea Codului Contravențional al RM în cazul încălcării prevederilor ultimelor legi; tipurile de încălcări fiscale și răspunderea pentru ele; reguli generale de executare silită; particularitățile calculării și prezentării calcului impozitului pe bunurile imobiliare și impozitul funciar; modul de încasare și evidență a plăților la BPN prin sistemul trezorerial al MF în anul 2015; particularitățile stingerii obligațiilor fiscale prin compensare; termenul de prescripție; unele aspecte cu privire la reglementarea înscrierilor în conturile personale ale contribuabililor; indicațiile metodologice instructive parvenite din partea IFPS etc. În sectorul de administrare fiscală (microsectorizarea) inspectorii au promovat legislația fiscală în rândurile contribuabililor prin asistență la locul de activitate, în scopul promovării conlucrării parteneriale „de la egal la egal” și asigurării unui nivel înalt al conformării fiscale, precum și informării asupra beneficierii avantajelor, urmare a conectării la serviciile fiscale electronice; Au mai fost organizate 2 ședințe cu reprezentanții entităților care au depus cereri de înregistrare în calitate de contribuabili TVA, 3 ședințe de conformare benevolă. Totodată, au fost efectuate 53 vizite fiscale, inclusiv: la agenții economici înregistrați în calitate de contribuabil TVA, urmare a solicitării facturilor fiscale, la modificarea adresei juridice și/sau fondatorilor, urmare a analizei economico-financiare a activității acestora. În adresa administratorilor piețelor amplasate pe teritoriul mun. Chișinău au fost remise 3 comunicate informative privind: atenționarea sancționării cazurilor de desfășurare a activității de întreprinzător fără înregistrare la Camera Înregistrării de Stat sau la o altă autoritate publică competentă și responsabilitatea persoanei cu funcție de răspundere în acest sens; obligativitatea efectuării încasărilor bănești în numerar prin intermediul dispozitivelor și sistemelor pentru înregistrarea operațiunilor cu numerar și difuzarea spotului publicitar aferent prin intermediul radioului local al acestora; mărfurile pasibile de comercializare în baza patentei de întreprinzător, conform Legii nr.93-XIV din 15.07.1998. Comunicatele respective au fost remise și Direcțiilor de administrare fiscală, în scopul utilizării lor în Programul de conformare pentru anul 2015, la executarea atribuțiilor funcționarului fiscal de sector, cât și în cadrul colaborării cu prietenii contribuabililor și perceptorii fiscali în vederea popularizării informației aferente. Au fost întreprinse alte măsuri legate de efectuarea controalelor prin metoda verificării tematice și operative, inclusiv: la comercianții ce desfășoară comerț stradal (inclusiv cei ce comercializează citrice), în incinta piețelor, la comercianții cu flori, la agenții economici care prestează servicii în domeniul alimentației publice, schimbului valutar, jocurilor de noroc, reparației auto, reparației tehnicii, spălătorii auto, frizerii, farmacii, transportul auto de călători (taxi), centru medical, precum și în baza petițiilor parvenite în adresa SFS. Astfel, au fost efectuate 190 controale fiscale, în cadrul cărora s-au stabilit 104 încălcări fiscale, cu aplicarea sancțiunilor în sumă de 433,0 mii lei și 164 încălcări contravenționale, cu aplicarea sancțiunilor în sumă 249,36 mii lei. Printre activitățile desfășurate de IFS pe mun. Chișinău, în perioada 11 – 15 mai 2015, se înscriu 2 seminare, inclusiv 1 seminar destinat contribuabililor nou-înregistrați din raza teritoriului administrat, la temele: aspecte privind inițierea activității de întreprinzător prezente în Ghidul de asistență în lansarea afacerii; instruirea privind aspectele fiscale, juridice, precum și aspecte din legislația muncii; modificările operate în legislația fiscală, alte acte legislative în vigoare; Legea bugetului de stat pe anul 2015; Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015; Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2015; regimul TVA aplicat în cazul diferitor tipuri de livrări; contractarea și utilizarea serviciilor electronice pentru diferite categorii de contribuabili; aspecte ce țin de conformarea voluntară la legislația fiscală; consecințele achitării salariului „în plic”; Calendarul fiscal al contribuabilului; studierea actelor legislative și normative noi etc. Au mai fost desfășurate 7 seminare de instruire internă a funcționarilor, în cadrul cărora au fost abordate diferite teme: Legea cu privire la înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali nr.220-XVI din 19.10.2007; Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi nr.845-XII din 03.01.1992; aplicarea Codului Contravențional al RM în cazul încălcării prevederilor ultimelor legi; tipurile de încălcări fiscale și răspunderea pentru ele; reguli generale de executare silită; particularitățile calculării și prezentării calcului impozitului pe bunurile imobiliare și impozitul funciar; modul de încasare și evidență a plăților la BPN prin sistemul trezorerial al MF în anul 2015; particularitățile stingerii obligațiilor fiscale prin compensare; termenul de prescripție; unele aspecte cu privire la reglementarea înscrierilor în conturile personale ale contribuabililor; indicațiile metodologice instructive parvenite din partea IFPS etc. În sectorul de administrare fiscală (microsectorizarea) inspectorii au promovat legislația fiscală în rândurile contribuabililor prin asistență la locul de activitate, în scopul promovării conlucrării parteneriale „de la egal la egal” și asigurării unui nivel înalt al conformării fiscale, precum și informării asupra beneficierii avantajelor, urmare a conectării la serviciile fiscale electronice; Au mai fost organizate 2 ședințe cu reprezentanții entităților care au depus cereri de înregistrare în calitate de contribuabili TVA, 3 ședințe de conformare benevolă. Totodată, au fost efectuate 53 vizite fiscale, inclusiv: la agenții economici înregistrați în calitate de contribuabil TVA, urmare a solicitării facturilor fiscale, la modificarea adresei juridice și/sau fondatorilor, urmare a analizei economico-financiare a activității acestora. În adresa administratorilor piețelor amplasate pe teritoriul mun. Chișinău au fost remise 3 comunicate informative privind: atenționarea sancționării cazurilor de desfășurare a activității de întreprinzător fără înregistrare la Camera Înregistrării de Stat sau la o altă autoritate publică competentă și responsabilitatea persoanei cu funcție de răspundere în acest sens; obligativitatea efectuării încasărilor bănești în numerar prin intermediul dispozitivelor și sistemelor pentru înregistrarea operațiunilor cu numerar și difuzarea spotului publicitar aferent prin intermediul radioului local al acestora; mărfurile pasibile de comercializare în baza patentei de întreprinzător, conform Legii nr.93-XIV din 15.07.1998. Comunicatele respective au fost remise și Direcțiilor de administrare fiscală, în scopul utilizării lor în Programul de conformare pentru anul 2015, la executarea atribuțiilor funcționarului fiscal de sector, cât și în cadrul colaborării cu prietenii contribuabililor și perceptorii fiscali în vederea popularizării informației aferente. Au fost întreprinse alte măsuri legate de efectuarea controalelor prin metoda verificării tematice și operative, inclusiv: la comercianții ce desfășoară comerț stradal (inclusiv cei ce comercializează citrice), în incinta piețelor, la comercianții cu flori, la agenții economici care prestează servicii în domeniul alimentației publice, schimbului valutar, jocurilor de noroc, reparației auto, reparației tehnicii, spălătorii auto, frizerii, farmacii, transportul auto de călători (taxi), centru medical, precum și în baza petițiilor parvenite în adresa SFS. Astfel, au fost efectuate 190 controale fiscale, în cadrul cărora s-au stabilit 104 încălcări fiscale, cu aplicarea sancțiunilor în sumă de 433,0 mii lei și 164 încălcări contravenționale, cu aplicarea sancțiunilor în sumă 249,36 mii lei.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.