30
03 2015
1252

IFS pe mun. Chișinău: politicile de conformare fiscală voluntară nu exclud sancționarea evazioniștilor

Inspectoratul Fiscal de Stat pe municipiul Chişinău, întru asigurarea identificării contribuabililor ce nu-şi onorează obligaţiunile faţă de stat, pentru întreprinderea măsurilor adecvate în vederea încadrării acestora în limitele legale și asigurarea majorării gradului de încasări, urmare a acţiunilor de majorare a bazei impozabile, la data de 27.03.2015 a supus controlului fiscal un agent economic ce desfăşoară activitate în domeniul alimentaţiei publice. Controlul fiscal la faţa locului, prin metoda verificării operative, a fost efectuat la trei subdiviziuni ale contribuabilului, fiind stabilite multiple încălcări ale legislaţiei fiscale, respectiv:
  • un caz de neutilizare a maşinilor de casă şi control la efectuarea decontărilor în numerar;
  • un caz de neasigurare a bilanţului numerarului în maşina de casă şi control, care constă în formarea excedentului de mijloace băneşti nejustificat documentar;
  • trei cazuri de neprezentare la prima cerere persoanelor cu funcţii de răspundere din cadrul organelor cu atribuţii de administrare fiscală a documentelor de provenienţă a mărfii expuse spre comercializare;
  • trei cazuri de comercializare a mărfurilor supuse accizelor pasibile de marcare obligatorie cu “Timbre de acciz” nevalabile şi falsificate.
Pentru încălcările depistate urmează a fi aplicate sancţiuni fiscale în sumă totală de 130,0 mii lei şi sancţiuni contravenţionale în sumă de 2,0 mii lei, iar marfa în cauză, în cantitate totală de 86 de sticle (79 de sticle de vodcă şi 9 sticle de divinuri şi brendy) a fost ridicată de la contribuabil, potrivit cerinţelor legislaţiei, în baza proceselor–verbale de ridicare şi actelor de sechestru. În aceeași perioadă, acţiunile Inspectoratului Fiscal de Stat pe municipiul Chişinău au fost orientate spre verificarea contribuabililor ce comercializează mărfuri pe străzile adiacente „Pieței Centrale”, fiind pus accentul pe combaterea comerţului ilicit, ce se exprimă prin desfăşurarea activităţilor fără înregistrare la Camera Înregistrării de Stat sau la un alt organ abilitat prin lege. Aici au fost stabilite 5 cazuri de păstrare şi comercializare ilicită a băuturilor alcoolice, care, potrivit examinării preliminare la faţa locului, prezintă semne de produse falsificate (contrafăcute). Ca urmare, persoanelor vizate le-au fost întocmite procese-verbale, conform art. 263 alin. (1) din Codul contravenţional al RM, iar marfa în cauză, în cantitate totală de 218 sticle ( 171 de sticle de spirt, 47 de sticle de vodcă şi divinuri, 11 pachete de vodcă), în valoare totală de 8330.0 lei, a fost ridicată. Pe final, menționăm că Serviciul Fiscal de Stat, având drept scop conformarea benevolă a contribuabililor, prin educarea agenţilor economici în spiritul respectării legislaţiei în vigoare, va monitoriza şi în continuare activitatea acestora, în vederea depistării şi contracarării activităţilor ce contravin normelor legale, cu scopul majorării bazei impozabile.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.