08
10 2014
1575

IFS pe mun. Chișinău: promovarea conformării voluntare nu exclude aplicarea de sancțiuni față de contribuabilii neloiali

Inspectoratul Fiscal de Stat mun. Chişinău a desfășurat, în perioada 29 septembrie – 03 octombrie 2014, acțiuni de conformare voluntară a contribuabililor și de creștere a bazei de impozitare.

Astfel, în această perioadă:

  • A fost organizat un seminar destinat contribuabililor din raza teritoriului administrat, la temele: Modalitatea de calculare şi achitare a taxelor locale; Termenii de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general al facturilor fiscale şi trecerea în cont a TVA; Aspecte ale conformării benevole; Monitorizarea noutăţilor actelor legislative şi normative; Completări în baza generalizată a practicii fiscale; Calendarul fiscal al contribuabilului; Utilizarea serviciilor electronice fiscale în procesul de raportare fiscală;
  • Au fost desfăşurate 7 seminare de instruire internă a funcţionarilor fiscali, în cadrul cărora au fost abordate diferite teme, precum: Unele prevederi ale Legii nr.443 din 24.10.2004, Legii nr.113 din 17.06.2010 privind executorii judecătoreşti şi ale Legii nr. 1453-XV din 08.11.2002 „cu privire la notariat”; Prognoza veniturilor la BPN; Modificările esenţiale operate în Codul Fiscal în anul 2014; Ordinul privind aprobarea dării de seamă privind impozitul pe venit din activitatea operaţională nr.16 din 11.02.2013; Particularităţile impozitării rezidenţilor zonelor economice libere; Regimul fiscal în cazul lichidării agenţilor economici; Particularităţile determinării obligaţiilor fiscale la lichidarea agenţilor economici şi anularea înregistrării ca plătitor al TVA; Hotărârea Guvernului nr.474 din 28.04.1998 cu privire la aplicarea MCC cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar; Studierea recomandărilor metodice şi a scrisorilor parvenite din partea MF, IFPS;
  • Au fost organizate două şedinţe cu reprezentanţii entităţilor economice care au depus cereri de înregistrare în calitate de contribuabili ai TVA și 4 şedinţe de conformare benevolă, cu audierea agenţilor economici care activează în domeniul alimentaţiei publice și comerţului.
  • Totodată, au fost efectuate 131 de vizite fiscale, inclusiv 24 de vizite fiscale consultative la agenţii economici nou-înregistraţi, în cadrul cărora li s-au adus la cunoştinţă prevederile actelor normative, termenele de prezentare a dărilor de seamă fiscale şi termenele de achitare a impozitelor şi taxelor, tipurile de încălcări fiscale şi mărimea sancţiunilor fiscale, declararea subdiviziunilor, aplicarea MCC, luarea la evidenţă a conturilor bancare, înregistrarea contribuabililor în calitate de plătitor al TVA ş.a.;
  • Au fost convocate două şedinţe privind audierea restanţierilor, de comun cu CNAS, CNAM, Preturile din sector, cu participarea a 10 agenţi economici restanţieri, urmare a căror 7 agenţi economici au achitat la buget 94,3 mii lei;
  • Au fost întreprinse un şir de măsuri legate de efectuarea controalelor prin metoda verificării operative, inclusiv la comercianţii ce desfăşoară comerţ stradal, în incinta piețelor, centrelor comerciale, la agenţii economici care prestează servicii în domeniul alimentaţiei publice, servicii de parcare, servicii de transport (taxi), servicii de reparaţie auto, schimb valutar, precum şi în baza petiţiilor parvenite pe adresa Serviciului Fiscal de Stat etc.

Astfel, au fost efectuate 98 de controale fiscale, la care s-au stabilit 26 de încălcări fiscale, cu aplicarea sancţiunilor, în sumă de 262,0 mii lei, şi 65 de încălcări contravenţionale, cu aplicarea sancţiunilor în sumă de 58,1 mii lei.

via www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.