Monitorul SFS

În atenția cetățenilor care solicită comentarii fiscale prin intermediul ”Anticamera on-line”!

În conformitate cu prevederile Legii nr.190-XII din 19.07.1994 “Cu privire la petiţionare”, petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se examinează. Petiţiile trebuie să fie semnate de autor, indicîndu-se numele, prenumele şi domiciliul. Petiţiile în forma electronică conţin informaţii privind numele, prenumele, domiciliul şi adresa electronică a petiţionarului. Petiţiile, care nu întrunesc aceste condiţii, nu se examinează.

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat

1118 vizualizări

Data publicării:

28 Mai /2014 14:56

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon