19
09 2013
1447

În atenția cititorilor!

Comentăm Proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative ce ţine de realizarea politicii bugetar-fiscale şi vamale pentru anul 2014. Ministerul Finanţelor a elaborat proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative în partea ce ţine de realizarea politicii bugetar-fiscale şi vamale pentru anul 2014 şi perfecţionarea legislaţiei bugetar-fiscale şi vamale. Prezentul proiect de lege conţine, în fond, propuneri de modificare şi completare a unor acte legislative, care rezultă din politicile fiscale şi vamale pe anul 2014, bazate pe prevederile Programului de activitate a Guvernului, Planului de acţiuni în vederea realizării Memorandumului privind Politicile Economice şi Financiare aferente misiunii Fondului Monetar Internaţional, Viitorului Acord de Liber Schimb Aprofundat şi Comprehensiv dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, altor programe şi strategii naţionale, acestea urmărind scopul armonizării politicii şi legislaţiei naţionale privind domeniul fiscal şi vamal la ACQUIS-ul comunitar, consolidării veniturilor bugetare şi simplificării administrării fiscale şi vamale, relaxării agenţilor economici în aspect de desfăşurare a activităţii economice, diminuării proporţiilor de evaziune fiscală şi vamală şi eficientizării utilizării resurselor financiare publice. Fişiere Proiectul HG cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative ce ţine de realizarea politicii bugetar-fiscale şi vamale pentru anul 2014 Proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative Nota informativă la proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative Sinteza Totodată, Ministerul Finanțelor a anunțat, că discuțiile publice vor avea loc pînă la data de 27 septembrie. Pînă atunci părțile cointeresate pot adresa propunerile și obiecțiile referitor la proiect aici.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.