25
06 2014
1866

În atenția ministerelor, altor autorități administrative centrale subordonate Guvernului și structuri organizaționale din sfera lor de competență, precum și instituțiilor publice autonome!

În conformitate cu prevederile punctului 3 din Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17 martie 1998 „Cu privire la executarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova , 1998, nr.30-33, art.288), în redacția Hotărîrii Guvernului nr.461 din 16 iunie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.160-166, art.493), începînd cu 1 septembrie 2014, ministerele, alte autorități administrative centrale subordonate Guvernului și structuri organizaționale din sfera lor de competență (autoritățile administrative din subordine, instituțiile publice și întreprinderile de stat în care ministerul sau altă autoritate administrativă centrală are calitatea de fondator), precum și instituțiile publice autonome care, potrivit legislației în vigoare, au obligativitatea ținerii contabilității, vor emite, în mod obligatoriu, facturi și facturi fiscale electronice exclusiv prin intermediul Sistemului automatizat „e-Factura”. Modul de creare, expediere şi recepţionare a facturilor/facturilor fiscale generate în Sistemul automatizat „e-Factura" este stabilit în Regulamentul cu privire la sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a facturilor şi facturilor fiscale electronice “e-Factura”, aprobat prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.562 din 04 aprilie 2014. Informații cu privire la modalitatea de conectare la Sistemul automatizat „e-Factura” precum şi obținere a semnăturii digitale pot fi obținute prin apelarea Centrului de asistenta a clienților a ÎS „Fiscservinform” la numărul de telefon 0-22-822222.

via www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.