03
06 2022
190

Încasările de la vânzarea bunurilor confiscate

Serviciul Fiscal de Stat, suplimentar atribuțiilor prevăzute de Codul fiscal, exercită și atribuții de evidență, evaluare și vânzare a bunurilor confiscate, a celor fără stăpân, a celor sechestrate perisabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în proprietatea statului cu drept de succesiune și a comorilor.
 
Astfel, la situația din 1 ianuarie 2022, la evidența autorității fiscale se aflau stocuri de bunuri confiscate în sumă de peste 17,587 mil. lei. Totodată, pe parcursul perioadei 1 ianuarie 2022 – 1 iunie 2022, la evidență au fost preluate bunuri confiscate în baza a 290 procese-verbale, valoarea acestora constituind 8,46 mil. lei.

 

Pe parcursul anului 2022, în bugetul de stat a fost virată suma de 2,4 mil. lei, obținută din încasările de la vânzarea bunurilor confiscate. Astfel, în această perioadă, au fost transferate mijloace bănești în sumă de 952,8 mii lei din vânzarea valutei străine, ceea ce constituie 39,6% din suma totală a încasărilor de la vânzarea bunurilor confiscate. De asemenea, urmare a vânzării mărfurilor industriale, în buget a fost virată suma de 1,448 mil. lei sau 60,4% din suma totală.

 

În perioada nominalizată au fost desfășurate 3 concursuri privind comercializarea bunurilor confiscate, la care au fost propuse spre comercializare 49 loturi de bunuri, inclusiv mărfuri industriale și piese auto.

 

La situația din 1 iunie 2022, la evidența SFS se află bunuri confiscate în valoare de 19,52 mil. lei, cu 1,93 mil. lei (10,9%) mai mult față de stocul înregistrat la situația din 1 ianuarie 2022. Valoarea stocului repartizat pe grupuri de bunuri este redată în următoarea diagramă:

 

Menționăm, confiscarea bunurilor este o măsură asiguratorie care se aplică conform competenței de către organele de urmărire penală sau instanțele de judecată asupra bunurilor care au fost utilizate la săvârșirea infracțiunii sau rezultă din infracțiune.

 

Astfel, SFS nu participă la procesul de confiscare sau sechestrare a bunurilor, ci intervine în procesul de administrare a acestora, care fac obiect al Regulamentului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2001 doar după recepționarea deciziilor definitive și executorii privind confiscarea bunurilor.

 

Autoritatea fiscală îşi exercită atribuțiile privind evidența, evaluarea şi vânzarea bunurilor în conformitate cu prevederile Codului civil, Codului penal, Codului de procedură civilă, Codului de procedură penală, Codului contravențional şi alte acte normative.

 

Bunurile preluate la evidenţa SFS, în conformitate cu cap. IV din Regulament, se expun spre comercializare, după caz:

  • prin comerţul de consignaţie;
  • în baza contractului de vânzăre-cumpărare;
  • pe bază de concurs.

 

La concurs pot participa agenții economici înregistrați în Republica Moldova, care dispun de rețea comercială, unități de producere sau depozite. Câștigătorul concursului încheie cu SFS un contract de consignație sau vânzare-cumpărare a bunurilor, cu virarea la buget a mijloacelor bănești.

 

Suplimentar, pe pagina-web a Serviciului Fiscal de Stat, la rubrica „Bunuri confiscate și infracționale”, subrubrica „Bunuri confiscate”, poate fi consultată informația privind lista acestora, care sunt propuse pentru comercializare.


via | www.sfs.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.