13
02 2017
1111

Indicatori de performanță a SFS în anul 2016

Impozitul pe venit În perioada trimestrului I 2016, Serviciul Fiscal de Stat a desfășurat compania de informare a contribuabililor în partea ce ține de onorarea obligațiilor aferente impozitului pe venit, fiind desfășurată sub sloganul „Fii conștiincios – achită impozitul pe venit pînă la 25 martie curent”. Ca urmare, în termenul stabilit de legislație (25 martie), organele Serviciului Fiscal de Stat au asigurat recepționarea a 269 665 de Declarații cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2015 depuse de contribuabili, sau cu 14 271 de Declarații mai mult comparativ cu perioada similară a anului 2014. De asemenea, este de menționat și faptul că din numărul total de Declarații depuse, declararea veniturilor pentru anul 2015 s-a efectuat de 173 345 de persoane fizice sau mai mult cu 9 391 persoane decît în perioada de raportate a anului 2014. Concomitent, menționăm că suma obligațiilor aferente impozitului pe venit ce au fost achitate de către cetățeni către data de 25 martie 2016 a constituit 77,1 mil.lei sau mai mult cu 21,1 mil.lei comparativ cu perioada similară a anului precedent (25 martie 2015- 56,0 mil.lei). Vizavi de numărul declarațiilor depuse de către contribuabilii – persoanele juridice și persoanele fizice ce practică activitatea de întreprinzător menționăm, că se constată o majorare de 4880 declarații depuse în perioada de gestiune comparativ cu cea a anului 2015. Creșterea gradului de conformare fiscală, în partea ce se referă la obligațiile aferente impozitului pe venit, se datorează unei campanii de informare vaste desfășurate de Serviciul Fiscal de Stat, precum şi a prestării serviciului modernizat „Declarația precompletată” în rîndul contribuabililor persoane fizice – cetăţeni, care permite generarea declaraţiei în baza datelor care deja se regăsesc în sistemul informațional fiscal, cu posibilitate de completare (după caz), contribuabilul doar semnînd această declarație, confirmînd validarea/veridicitatea ei şi expediind-o în modul stabilit. Încasări: Impozitul pe venit Pentru perioada ianuarie-decembrie 2016 încasările impozitului pe venit la BPN au constituit 6 589,4 mil.lei sau mai mult față de nivelul încasărilor din aceeași perioada a anului precedent cu 1 035,7 mil.lei (18,7 %). Bugetul asigurărilor sociale de stat În perioada ianuarie-decembrie la bugetul asigurărilor sociale de stat au fost încasate contribuții de asigurări sociale administrate de SFS în mărime de 9 652,7 mil.lei. În raport cu perioadă similară a anului 2015 s-a stabilit o majorare a încasărilor la bugetul asigurărilor sociale de stat de 8,3 % mai mult sau cu 737,8 mil.lei. Fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală În perioada ianuarie-decembrie, la FAOAM, au fost încasate prime de asigurări obligatorii de asistență medicală în mărime de 3 153,8 mil.lei. În raport cu perioada similară anului 2015 s-a constatat o majorare a încasărilor cu 14,0 % sau mai mult cu 387,8 mil.lei. (Va urma) Partea I

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.