Monitorul SFS

Inspectoratul Fiscal de Stat mun. Chişinău popularizează serviciile electronice lansate de Fisc

În perioada 26 – 30 mai 2014, IFS Chișinău a depus eforturi susținute pentru a promova conformarea fiscală voluntară printre contribuabili, desfășurând, în același timp, mai multe inspecții fiscale. Astfel, în perioada de referință au fost organizate şi desfăşurate două seminare, dintre care un seminar fiind destinat contribuabililor nou-înregistraţi din raza teritoriului administrat, la temele:
 • Respectarea legislaţiei cu privire la desfăşurarea activităţii de întreprinzător; Aspecte ce ţin de conformarea voluntară;
 • Principiile de determinare a obligaţiilor fiscale;
 • Aspectele fiscale, juridice, precum şi aspecte din legislaţia muncii;
 • Regulile de comerţ, utilizarea maşinilor de casă şi control la decontările în numerar; Principiile de apreciere a obligaţiilor fiscale;
 • Achitarea impozitului pe venit în rate;
 • Posibilitatea aplicării serviciilor fiscale electronice în procesul de raportare fiscală – „Declaraţie rapidă”, „E-Factura”;
 • Monitorizarea noutăţilor actelor legislative şi normative;
 • Completări în baza generalizată a practicii fiscale.
De asemenea, au fost desfăşurate două şedinţe cu reprezentanţii entităţilor care au depus cereri de înregistrare în calitate de contribuabili ai TVA, în cadrul cărora aceştia au fost informaţi despre aspectele conformării benevole; prevederile Ordinului nr.698 din 22.08.2011 pentru semnarea Acordului de conectare la serviciul “Declaraţia electronică” şi obţinerea semnăturilor electronice de autentificare; Respectarea Legislaţiei muncii; Asigurarea transaparenţei în activitate; Utilizarea serviciilor fiscale informaţionale în scopul evitării relaţiilor cu firmele “fantome”; asigurarea aplicării MCC în cazul efectuării tranzacţiilor în numerar; Sancţiunile prevăzute în cazul neutilizării MCC pentru tranzacţiile în numerar. Tot în această perioadă au fost desfăşurate trei şedinţe ale Comisiei de examinare a contribuabililor pentru conformarea benevolă privind obligaţiunile fiscale la compartimentul TVA, achitarea salariului şi impozitului pe venit din salariu. De asemenea, s-a reiterar necesitatea conlucrării Serviciului fiscal şi a contribuabililor, cu scopul acumulării resurselor la BPN, informând audienţa că inspectorii SFS sunt disponibili să acorde suportul informaţional necesar. S-a accentuat necesitatea eradicării flagelului fenomenului plăţii salariului „în plic” şi consecinţele acestuia asupra BPN. În aceeași ordine de idei, au fost desfăşurate șapte seminare de instruire internă a funcţionarilor fiscali, în cadrul cărora au fost abordate diferite teme, precum: Aplicarea taxelor locale în mun. Chişinău; Sancţiunile aplicate pentru încălcările admise; Utilizarea programului informaţional Registrul General Electronic al Facturilor Fiscale în administrarea TVA potrivit stipulărilor art.118¹ al Codului Fiscal; Legea nr. 1453-XV din 08.11.2002 „Cu privire la notariat”; Legea nr. 847-XIII din 24.05.1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar; Implementarea sistemelor operaţionale, complexelor de programe; Regulamentul cu privire la perioada de probă pentru funcţionarul public debutant; Aplicarea Codului muncii; Monitoringul noutăţilor actelor legislative şi normative; Completări în baza generalizată a practicii fiscale; Studierea recomandărilor metodologice, instructive, scrisorilor Ministerului Finanţelor, IFPS. De asemenea, au mai fost organizate şi desfăşurate patru şedinţe privind audierea restanţierilor, de comun cu CNAS, CNAM și Preturile din sector, cu participarea a 27 de agenţi economici restanţieri, în urma cărora cinci agenţi economici au achitat la buget 302,3 mii lei. În afară de seminarele de instruire, au fost organizate două raiduri în pieţele comerciale, în scopul depistării persoanelor care desfăşoară activitate de antreprenoriat fără înregistrare de Stat. S-a discutat cu un şir de persoane fizice pentru a se conforma benevol privitor la genurile de activitate ce pot fi desfăşurate în baza patentei de întreprinzător şi despre categoriile de mărfuri permise de a fi comercializate în baza acesteia. S-au întocmit 9 procese-verbale cu privire la contravenţie în temeiul art.263 alin.(1) din Codul Contravenţional al RM şi s-a calculat amendă în sumă de 4,5 mii lei:
 1. Au fost efectuate 8 deplasări în teritoriu la agenţii economici restanţieri în scopul asigurării încasării restanţei la buget. Ca rezultat au fost achitate impozite în sumă de 22,2 mii lei;
 2. Au fost efectuate 122 vizite fiscale, inclusiv 60 vizite fiscale consultative la agenţii economici nou-înregistraţi, în cadrul cărora li s-au adus la cunoştinţă prevederile actelor normative, termenele de prezentare a dărilor de seamă fiscale şi termenele de achitare a impozitelor şi taxelor, tipurile de încălcări fiscale şi mărimea sancţiunilor fiscale, declararea subdiviziunilor, aplicarea MCC, luarea la evidenţă a conturilor bancare, înregistrarea contribuabililor în calitate de plătitor a TVA ş.a.;
 3. Au fost întreprinse un şir de măsuri legate de efectuarea controalelor prin metoda verificării operative, inclusiv la comercianţii din incinta centrelor comerciale, pieţelor, la agenţii economici care prestează servicii în domeniul jocurilor de noroc, alimentaţiei publice, servicii de parcare a unităţilor de transport auto. Astfel, au fost efectuate 147 de controale fiscale, încălcări fiind stabilite în cadrul a 89 de controale, urmând a fi aplicate sancţiuni fiscale în sumă de 501,0 mii lei şi sancţiuni contravenţionale, în sumă de 68,6 mii lei, inclusiv:
 • 16 controale la comercianţii din incinta centrelor comerciale, din care la 13 controale s-au stabilit încălcări şi urmează a fi aplicate sancţiuni fiscale în sumă de 157,0 mii lei şi sancţiuni contravenţionale în sumă de 10,0 mii lei;
 • 44 de controale la agenţii economici care prestează servicii în domeniul jocurilor de noroc, din care la 23 controale s-au stabilit încălcări şi urmează a fi aplicate sancţiuni fiscale în sumă de 70,0 mii lei şi sancţiuni contravenţionale în sumă de 22,5 mii lei;
 • 6 controale la agenţii economici care activează în piețele din mun.Chişinău, la care s-au stabilit încălcări şi urmează a fi aplicate sancţiuni fiscale în sumă de 30,0 mii lei şi sancţiuni contravenţionale, în sumă de 3,4 mii lei;
 • 21 de controale la agenţii economici care prestează servicii în domeniul alimentaţiei publice, din care la 5 controale s-au stabilit încălcări şi urmează a fi aplicate sancţiuni fiscale în sumă de 80,0 mii lei şi sancţiuni contravenţionale în sumă de 6,0 mii lei;
 • 5 controale la agenţii economici care prestează servicii de parcare a unităţilor de transport auto, din care la 3 controale s-au stabilit încălcări şi urmează a fi aplicate sancţiuni fiscale în sumă de 15,0 mii lei;
 • 55 de controale efectuate în baza petiţiilor parvenite pe adresa Serviciului Fiscal de Stat, din care la 39 controale s-au stabilit încălcări şi urmează a fi aplicate sancţiuni fiscale în sumă de 149,0 mii lei şi sancţiuni contravenţionale în sumă de 26,7 mii lei.

via www.fisc.md

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat

1429 vizualizări

Data publicării:

02 Iunie /2014 18:09

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon