03
05 2016
1845

Inspectoratul Fiscal de Stat mun. Chișinău aduce la cunoștința entităților economice

Inspectoratul Fiscal de Stat mun. Chișinău aduce la cunoștința entităților economice vizate în Decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 10/20 din 22 octombrie 2009 „Cu privire la unele aspecte ce țin de repartizarea profitului net anual al societăților pe acțiuni cu cota de participare a municipiului și al întreprinderilor municipale” despre survenirea termenului limită pe 30 iunie curent, data până la care acestea urmează să-și onoreze obligațiile în partea ce ține de transferarea la bugetul unității administrativ-teritoriale, la contul trezorerial de venituri, compartimentul 141232, a părții din profitul net stabilit de consiliul de administrație al întreprinderii municipale respective și de către adunarea generală a acționarilor societății pe acțiuni.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.