08
11 2013
1673

Inspectoratul Fiscal de Stat pe mun. Chişinău în dialog cu agenţii economici

Inspectoratul Fiscal de Stat mun. Chişinău, în scopul sporirii eficienţei administrării fiscale, depistării şi neadmiterii cazurilor de practicare ilegală a activităţii de întreprinzător, precum şi în scopul educării contribuabililor în spiritul conformării benevole la declararea şi la plata obligaţiilor fiscale şi îmbunătăţirii civismului fiscal, informează că, în perioada 28 octombrie – 03 noiembrie curent, în mun. Chişinău, în continuare, au fost organizate şi desfăşurate seminare de către Direcţiile de administrare fiscală din teritoriu, cu deţinătorii de patentă de întreprinzător din pieţele aflate în raza de deservire, privind familiarizarea cu prevederile legislaţiei în vigoare.

În scopul asigurării organizării seminarelor respective, la data de 28 octombrie 2013, a fost elaborat şi aprobat Graficul de desfăşurare a acestora.

Astfel, au fost desfăşurate seminare, după cum urmează:În cadrul întîlnirilor, deţinătorii de patentă de întreprinzător au fost familiarizaţi cu prevederile Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15 iulie 1998, cu genurile de activitate permise a fi desfăşurate în baza acesteia, cu necesitatea înregistrării într-o formă organizatorico – juridică, în cazul depăşirii venitului din vînzări a 100 000 lei într-o perioadă de 12 luni consecutive, cu cerinţele privind eliberarea şi prelungirea patentei, cu aspectele şi beneficiile conformării fiscale voluntare etc.

Totodată, aceştia au fost atenţionaţi şi avertizaţi asupra răspunderii în conformitate cu legislaţia în vigoare, în urma nerespectării prevederilor acesteia şi/sau în urma practicării activităţii de întreprinzător ilegale.

Din partea participanţilor la seminare au parvenit întrebări de acelaşi gen, care au fost discutate cu deţinătorii de patentă din pieţele, unde au fost desfăşurate seminare pe parcursul săptămînii precedente.

Ulterior, au fost susţinute, separat de titularii de patentă, discuţii cu conducerea pieţelor, în cadrul cărora s-a pus accentul pe faptul că şi administraţia pieţelor se face vinovată pentru desfăşurarea ilicită a activităţii de întreprinzător de către locatorii pieţii, în urma încheierii contractelor de arendă şi cu persoanele a căror activitate nu este înregistrată.

via www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.