24
09 2014
1310

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Briceni popularizează serviciile electronice ale Fiscului

În vederea popularizării legislaţiei fiscale, IFS pe raionul Briceni a organizat un seminar informativ, la care au participat 50 de agenţi economici, dintre care 22 agenți economici nou–înregistrați, la subiecte ce țin de popularizarea modificărilor legislației fiscale, în cadrul căruia s-a pus accentul pe eficacitatea serviciilor electronice, precum și conectarea acestora și accesarea lor pas cu pas. Pe ordinea de zi a seminarului au fost puse în discuţie următoarele subiecte :

 • Ghidul privind evidența, eliberarea, păstrarea și utilizarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special. Modalitatea de eliberare de către Serviciul Fiscal a documentelor primare cu regim special. „ e-Factura” – avantaje;
 • „Contul curent al contribuabilului”;
 • „Comanda on-line a formularelor tipizate”;
 • „Descarcă formulare”;
 • „Informații despre contribuabil”;
 • „Verificarea facturii fiscale”;
 • „Calendarul fiscal extins”;
 • „Acces avansat la informaţii despre contribuabil”.

De asemenea, a fost discutată utilitatea Publicaţiei periodice «Monitorul Fiscal FISC.MD», obiectivul principal al revistei fiind de a informa contribuabilii despre poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat referitor la implementarea legislaţiei fiscale, avînd ca scop sistematizarea practicii fiscale şi ajustările ei în concordanţă cu legislaţia existentă.

Prin caracterul ei social de informare,«Monitorul Fiscal FISC.MD» are în calitate de public-ţintă contribuabilii, funcţionarii publici, experţii în domeniul fiscal, analiştii economici, profesorii din domeniul contabilităţii, studenţii şi alţi specialişti de profil financiar-economic.

În cadrul seminarului s-a mai discutat noul serviciu destinat contribuabililor – „e-Factura” -, care este menit să înlocuiască mecanismul curent de eliberare şi evidenţă a facturilor fiscale și facturilor în format tradiţional pe hîrtie cu un mecanism modern bazat pe tehnologiile informaţionale.

S-a atentionat despre avantajele noului serviciu, fiind menționată creşterea operativităţii în partea ce ţine de documentarea tranzacţiilor efectuate, reducerea riscului falsificării facturilor fiscale, creşterea productivităţii muncii, reducerea cheltuielilor de imprimare a facturilor şi facturilor fiscale, excluderea riscurilor de pierdere a formularelor facturilor sau facturilor fiscale, reducerea cheltuielilor suportate. Agenţii economici au fost informaţi că, odată înregistraţi la serviciul „e-Factura”, contribuabilul va obţine acces şi va folosi în exclusivitate factura electronic.

In cadrul seminarului a fost diseminată informația că Serviciul Fiscal de Stat lansează Centrul Unic de Apel 0-8000-1525, informaţia data fiind publicată și în presa locala — ziarul “Meleag Natal”.

La început de an școlar, funcţionarii Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Briceni au participat la deschiderea noului an de studii, intervenind cu un mesaj de felicitare, dar și referitor la rolul impozitelor în societate.

În scopul monitorizării şi conformării benevole la onorarea obligaţiilor fiscale au fost efectuate 21 de întîlniri cu contribuabili, selectați pentru anul 2014 conform riscurilor, care urmează a fi supuși monitorizării, cu scopul asigurării conformării benevole a contribuabililor. De asemenea, în scopul majorării bazei impozabile și sporirea responsabilității fiscale, de către colaboratorii IFS Briceni au fost întreprinse un şir de acţiuni.

Astfel, au fost efectuate 37 de controale fiscale prin metoda verificării operative la agenţi economci, în rezultatul cărora s-au constatat încălcări ale legislaţiei în vigoare, pe aceste cazuri urmînd a fi aplicate sancţiuni fiscale:

 • în 13 cazuri s-a constatat neaplicarea maşinii de casă şi control cu memorie fiscală, pentru ce se vor aplica sancțiuni în sumă de 65000 lei, totodată au fost perfectate 13 procese-verbale, fiind stabilită încălcarea art.2931 al.(4) din Codul Contravenţional al Republicii Moldova;
 • s-au constatat 7 cazuri de neprezentare a documentelor de provenienţă a mărfurilor aflate în comercializare, pentru ce se vor aplica sancţiuni în sumă de 70000 lei, totodată au fost perfectate 7 procese-verbale, fiind stabilită încălcarea art.253 al.(1) din Codul Contravenţional al Republicii Moldova;
 • s-au constatat 6 cazuri de neasigurare a bilanțului numerarului în mașina de casă și control, care consta in formarea excedentului de numerar nejustificat documentar, pentru ce se vor aplica sancţiuni în sumă de 30000 lei, totodată au fost perfectate 6 procese-verbale, fiind stabilită încălcarea art.2931 al.(5) din Codul Contravenţional al Republicii Moldova;
 • 10 controale operative la persoanele fizice din raion, care desfăşoară activitate de întreprinzător fără înregistrarea respectivă (comerţul cu amănuntul de la tarabă, tejghea, servicii de frizerii s.a.), urmare a cărora au fost perfectate 10 procese-verbale, fiind stabilită încălcarea art.263 al.(1) din Codul Contravenţional al Republicii Moldova.
 • Într-un caz au fost perfectat un proces-verbal, fiind stabilită încălcarea art.2931 al.(3) din Codul Contravenţional al Republicii Moldova;


via /www.fisc.md

3 imagini

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.