19
08 2013
1200

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Briceni: Sancțiuni fiscale în sumă de 130.0 mii lei

În primele două săptămâni ale lunii august, inspectorii fiscali din cadrul IFS Briceni au întreprins un șir de acțiuni curente de impunere și menținere a disciplinei fiscale, care au vizat în mod prioritar sectorul comerțului angro și cu amănuntul. În acest context, au fost efectuate 12 controale fiscale operative, încălcări fiscale fiind stabilite în cadrul a 11 controale fiscale. În rezultatul verificărilor operative au fost depistate 13 cazuri de încălcare a legislaţiei fiscale, urmând a fi aplicate sancţiuni fiscale în sumă de 130,0 mii lei, respectiv: 11 cazuri de neprezentare a documentelor de provenienţă a mărfurilor aflate în comercializare, în rezultat urmează a fi aplicate sancţiuni fiscale în sumă de 110,0 mii lei și întocmite 6 procese verbale conform art.265 din Codul contravențional. 2 cazuri de neaplicare a mașinii de casă şi control cu memorie fiscală, în rezultat urmează a fi aplicate sancţiuni fiscale în sumă de 20,0 mii lei cu întocmirea procesului-verbal în conformitate cu art.293/1 al.4 din Codul Contravențional. În același timp, inspectorii fiscali din cadrul Direcției Administrare Fiscală au efectuat 34 de verificări operative la persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător fără înregistrarea respectivă (comerț la tarabe, acordarea serviciilor cu tractoare, combine, transport de pasageri, lucrări de construcție, arenda bazinului acvatic). Urmare a acestor verificări fiscale au fost întocmite, conform art.263 al.(1) din Codul contravențional, 34 procese – verbale. Concomitent, în scopul informării contribuabililor despre achitarea obligaţiei fiscale anuale pe bunurile imobiliare, care se efectuează în părţi egale nu mai târziu de 15 august şi 15 octombrie a anului fiscal în curs, la postul TV din raza raionului Briceni “Canal-X” a fost difuzat anunțul privind achitarea primei părți a impozitului pe bunurile imobiliare.

via fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.