03
12 2013
2459

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Ungheni: Activităţi intense şi rezultate pe măsură

În ultima săptămână a lunii noiembrie, colaboratorii IFS pe raionul Ungheni au continuat acțiunile de comunicare cu contribuabilii, despre legislaţia fiscală, civismul fiscal, asigurarea la cererea contribuabililor explicaţii directe din domeniul fiscal, pentru o mai bună înţelegere, precum și pentru evitarea erorilor în relaţia cu inspectoratele fiscale teritoriale. Astfel, în ziua de 26 noiembrie 2013 a fost organizat un seminar informativ, în domeniul administrării fiscale, cu reprezentanții contribuabililor nou - înregistrați. În cadrul seminarului au fost oferite explicații referitor la modificările şi completările parvenite în legislaţia fiscală, precum și unele aspecte privind modul de calculare şi achitare a impozitelor şi taxelor. La fel, s-a adus la cunoştinţa contribuabililor Programul activităţii de administrare şi control al SFS prin prisma Programului de conformare al contribuabilului, abordările de conformare şi modelul de gestionare a riscurilor. Suplimentar s-a reamintit participanților la seminar despre utilizarea metodelor automatizate de raportare electronică, cu înregistrarea obligatorie în Registrul general electronic a facturilor fiscale eliberate, precum și despre disponibilitatea de oferire a consultaţiilor prin intermediul biroului de consultanţă a contribuabilului, în domeniul legislației fiscale. La compartimentul controale fiscale operative, ultima săptămână din luna noiembrie a fost încheiată cu desfășurarea de verificări operative în piețele autorizate din Ungheni și trei localități rurale, privind legalitatea desfășurării activității de întreprinzător din domeniul comerțului cu amănuntul, precum și în domeniul prestării serviciilor de reparație auto. În timpul verificărilor s-au constatat deficienţe privind practicarea activității de întreprinzător, fără înregistrarea în modul stabilit de legislaţie, pe marginea acestor încălcări fiind perfectate 13 procese-verbale conform art. 263 alin. (1) din Codul contravenţional. De asemenea, în cadrul verificărilor s-au constat devieri de la normele legale la efectuarea înregistrărilor în Registrul MCC, precum și desfășurarea activități fără utilizarea mașinii de casă şi control cu memorie fiscală. Pentru încălcările depistate au fost aplicate sancțiuni fiscale în sumă de 10,0 mii lei și sancțiuni contravenționale, în sumă de 10,7 mii lei. În același timp, conducătorilor de întreprinderi li s-au înmânat scrisori de conformare benevolă la plata obligațiilor fiscale.

via www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.