09
12 2015
1096

Intensificarea procesului de radiere din registrul fiscal a gospodăriilor țărănești care nu au efectuat reînregistrarea

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Sângerei a efectuat, în perioada 30.11.2015 – 06.12.2015, 11 controale fiscale tematice, un control fiscal faptic, două controale fiscale camerale, două controale operative la producătorii de alcool etilic și un control fiscal total la o întreprindere în proces de insolvabilitate. Au fost radiate 240 de gospodării țărănești din Registrul fiscal a gospodăriilor țărănești, care nu au efectuat reînregistrarea în conformitate cu art. 36, alin. 2 din Legea privind gospodăriile țărănești (de fermier) nr. 1353 – XIV, din 3 noiembrie 2000. Pentru prevenirea și recuperarea restanțelor la BPN, au fost înaintate ordine incaso în sumă de 84,9 mii lei. În perioada de referință au fost eliberate/prelungite 28 de patente de întreprinzător, în sumă totală de 6068 lei. De asemenea, au fost organizate două ședințe de conformare fiscală, cu participarea a doi agenți economici. În cadrul acestora, contribuabilii au fost informați despre prevederile programului de conformare fiscală voluntară, ce prevede respectarea legislației fiscale de către contribuabili în mod benevol, fără aplicarea măsurilor de constrângere, dar și despre riscurile ce pot apărea în cazul neconformării. A fost atrasă o deosebită atenție la necesitatea reflectării salariilor reale, precum și modalitatea aplicării metodelor indirect de estimare a lor, în caz de neconformare. Agenților economici le-au fost înmânate scrisori cu privire la necesitatea conformării voluntare și neutilizarea schemelor de eschivare de la plata obligațiunilor fiscale, declararea valorii integre a salariului achitat angajaților, utilizarea în cadrul activității economice doar a serviciilor prestate de persoane oficial angajate. De asemenea, au mai fost efectuate două vizite fiscale la agenții economici incluși în programul de conformare voluntară.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.