18
05 2015
1070

Întrunire tradițională lunară a conducerii IFPS: Administrare fiscală prietenoasă sporește veniturile la buget

Pe 15 mai 2015 a avut loc întrunirea tradițională lunară a conducerii IFPS cu șefii inspectoratelor fiscale teritoriale și activul IFS Chișinău, prilejuită de prezentarea, dar și examinarea rezultatelor pe primele luni ale anului curent. Șeful autorității fiscale naționale, Ion Prisăcaru, a subliniat că, în linii mari, activitatea IFS este satisfăcătoare, dar că mai sunt rezerve în transpunerea în viață a obiectivelor trasate. În plan general, IFS îi revine sarcina să obțină rezultate palpabile în administrarea fiscală, ceea ce asigură o formare reală a veniturilor la bugetul public național. Șeful Serviciului Fiscal de Stat, Ion Prisăcaru, a menționat că doar obiectivele realizate pot garanta o activitate eficientă a autorității naționale fiscale. Ca de obicei, examinarea activității Serviciul Fiscal de Stat s-a axat pe trecerea în revistă a rezultatelor, în corespundere cu direcțiile de activitate și prin prisma obiectivelor trasate. Au fost enumerate acțiunile întreprinse în privința activității ilicite, fiind pus accentul pe întocmirea proceselor-verbale. Pe fundalul unor performanțe realizate de IFS Briceni, Bălți, Hâncești, celelalte inspectorate teritoriale nu s-au manifestat la nivelul cuvenit, dând dovadă de-o implicare mai slabă. Printre temele luate în dezbatere au mai figurat: aducerea în cadrul legal a agenților economici, care activează ilegal, promovarea serviciului electronic ,,Diseminare mesaje”, prin intermediul căruia contribuabilii își facilitează munca, SFS oferind informații operative și standardizate; eficientizarea controalelor fiscale; mediatizarea activități IFS și popularizarea legislației fiscale în presa locală. Au fost prezentate și examinate rezultatele pe direcția conformării fiscale, pe alte direcții de activitate, prioritate având monitorizarea restanțelor, diminuarea lor prin metode legale, aplicarea sechestrului - ca măsură de exercitare silită. În acest sens randamentul lasă de dorit, a ținut să specifice dl Ion Prisăcaru. Nu a fost trecută cu vederea activitatea de sectorizare, ca parte componentă a conformării fiscale. Șeful IFS a insistat ca pe acest segment să fie, din nou, asigurată finalitatea acțiunilor întreprinse. Și-a împărtășit experiența pe final de întrunire la acest subiect șeful IFS Criuleni, care a informat că este transpus în viață un proiect pilot, în cadrul căruia e stabilită o colaborare strânsă cu primăriile, precum și cu contribuabilii. Multitudinea de probleme examinate a lăsat loc și pentru schimbul de opinii asupra pregătirilor pentru sărbătorirea pe 1 iulie 2015 a 25 de ani de la înființarea Inspectoratului Fiscal de Stat.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.