10
04 2015
932

Ion Prisăcaru a solicitat structurilor raionale ale SFS să fie eficientizată administrarea fiscală, prin valorificarea rezervele interne

Creșterea încasărilor la Buget este de salutat, dar aceasta nu indică că au fost valorificate toate rezervele interne pentru eficientizarea activității Serviciului Fiscal de Stat, a declarat Șeful SFS, Ion Prisăcaru, în cadrul tradiționalei ședințe lunare cu participarea șefilor IFS teritoriale.

În cadrul ședinței, Ion Prisăcaru a totalizat rezultatele activității Fiscului pentru luna martie curent și, în baza informațiilor livrate de IFS raionale, a punctat neajunsurile și căile de depășire a acestora. Astfel, nu se ating indicatorii de performanță și, deseori, se atestă o abordare nesistemică a activităților desfășurate. De la începutul anului, anumite IFS teritoriale nu au reușit diminuarea restanțelor, nu au realizat obiectivul de încasări prin metode de executare silită, iar sumele prin executare silită parvin doar din conturi și numerar.

Cu referință la eficiența controalelor, Șeful SFS a specificat că în unele locuri situația s-a înrăutățit, fiind atestate cazuri de reducere semnificativă a ponderii veniturilor din controale, de la 0,77% la 0,23%, precum în cazul IFS pe mun. Chișinău. O situație asemănătoare se atestă și pe linia contribuabililor mari, dar la care, din cauze diferite, responsabilii din Fisc nu observă riscuri de evaziune fiscală, în prezența multor indicii care demonstrează acest fapt. Pe acest motiv, în perspectivă imediată urmează să fie revăzută componența responsabililor de controlul contribuabililor mari.

La capitolul combaterea activității ilicite a fost menționat că nici aici nu s-a reușit realizarea indicatorilor stabiliți, precum sunt rezerve nevalorificate la cele ce țin de promovarea conformării fiscale benevole a contribuabililor. În cele ce țin de implementarea cu succes a sectorizării, Ion Prisăcaru a relevat că ea e mai mult pentru profilaxie și are ca scop educarea contribuabilului, pentru a-l aduce în cadrul legal.

Dispoziții concrete au mai fost date pe dimensiunea bunei funcționări a posturilor fiscale, a elaborării corecte a metodologiei de prognozare, dar și cu privire la ridicarea corpurilor delicte, pentru comercializarea acestora fiind date indicații, responsabililor din cadrul IFPS, să fie elaborate și încheiate contracte cu unitățile comerciale și cu întreprinderile ce au capacități de păstrare a mărfurilor.

Pe finalul ședinței, șefii IFS teritoriale au intervenit cu sugestii și propuneri privind eficientizarea activității, fiind exprimate opinii în favoarea valorificării rezervelor existente, pentru a asigura în continuare creșterea veniturilor la Buget.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.