15
01 2014
1221

Ion Prisăcaru: Nu avem nevoie de rapoarte triumfaliste, ci de efort şi muncă pentru mărirea bazei impozabile şi acumularea eficientă de venituri la Buget

Nu avem nevoie de rapoarte triumfaliste, ci de efort şi muncă pentru mărirea bazei impozabile şi acumularea eficientă de venituri la Buget, a declarat Şeful IFPS, Ion Prisăcaru, în cadrul şedinţei de dare de seamă pentru 2013 a IFS Donduşeni.

În cadrul vizitei la structura teritorială a SFS, efectuată imediat după jalonarea obiectivelor de fortificare a statutului SFS, a fost făcut bilanţul activităţii IFS Donduşeni pe anul trecut, pentru activitatea curentă şeful autorităţii fiscale naţionale punând accentele pe creşterea eficienţei controalelor fiscale, creşterea randamentului posturilor fiscale, combaterea evaziunii fiscale în activitatea întreprinzătorilor din agricultură etc.

În cadrul şedinţei, Ion Prisăcaru s-a referit la indicatorii de performanță ce țin de încasările la BPN, dinamica restanțelor, eficiența controalelor fiscale, contracararea activității firmelor fantome, eficiența posturilor fiscale etc., precum și a opinat pe marginea problemelor cu care se confruntă IFS Dondușeni în procesul de administrare fiscală. De asemenea, Şeful IFPS a punctat obiectivele dictate de imperativul modernizării şi reformării SFS, cu scopul eficientizării procesului de colectare a veniturilor la Bugetul Public Naţional.

Cu referinţă la bilanţul activităţii pentru anul 2013, şeful IFS Dondușeni, Sorin Verejanu a prezentat un raport ce a inclus realizarea planurilor de încasări, eficienţa activităţii de administrare fiscală cu acumularea veniturilor la BPN, relaţiile cu contribuabilii, activitatea internă, transparenţa şi respectul faţă de contribuabilii, subliniind că 2013 a fost pentru IFS Dondușeni un an de muncă asiduă, plafonul veniturilor prognozate la BPN fiind realizat la cota de 105.5%.

Referindu-se la unele acţiuni ale IFS Dondușeni ce ţin de stingerea restanţelor faţă de buget, Sorin Verejanu a menţionat că, la situaţia din 31 decembrie 2013, prin încasarea silită au fost acumulate surse la buget în mărime de 5551,7 mii lei, inclusiv fiind încasate din conturile bancare ale restanţierilor şi debitorilor acestora 3653,7 mii lei, din casierie — 1633,9 mii lei. De asemenea, au fost restituite bunuri, în urma achitării benevole, în sumă de 264,1 mii lei şi au fost sechestrat bunuri în valoare de 496,1 mii lei.

În aceeaşi zi a fost desfăşurată şi şedinţa Comisiei de evaluare a performanţelor colective a IFS Donduşeni obţinute pe parcursul semestrului II al anului 2013, gradul de îndeplinire a obiectivelor şi activităţilor prevăzute în Planul anual de acţiuni al IFS Donduşeni.

În acest context au fost discutate rezultatele evaluării colective a subdiviziunilor din cadrul IFS Dondușeni, care vor servi drept suport la distribuirea sporului pentru performanţa colectivă, acordat semestrial la salariu în funcţie de contribuția funcționarilor la realizarea obiectivelor subdiviziunii în care activează. Pe finalul evenimentului, activitatea subdiviziunilor din cadrul IFS Donduşeni a fost apreciată cu calificativul de evaluare “bine”.

via www.fisc.md

2 imagini

  • Dare de seamă pentru 2013 a IFS Donduşeni
Image 1 of 2
  • Dare de seamă pentru 2013 a IFS Donduşeni
Image 2 of 2

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.