24
09 2015
1653

Ion Prisăcaru: Recomandările Fondului Monetar Internațional stau la baza politicilor de reformare și modernizare a Serviciului Fiscal de Stat

Recomandările Fondului Monetar Internațional stau la baza politicilor de reformare și modernizare a Serviciului Fiscal de Stat și apreciem mult, în acest sens, susținerea acordată de către FMI, a declarat Șeful SFS, Ion Prisăcaru, în cadrul întrevederii cu echipa Misiunii FMI, condusă de doamna Fah Jirasavetakul, Departamentul Afaceri Bugetar-Fiscale. În cadrul întrevederii, părțile au abordat activitatea SFS pe dimensiunea implementării recomandărilor FMI, cât și activitățile curente ale fiscului, prin prisma punerii în practică a elementelor de reformă. În acest context, Ion Prisăcaru a menționat că proiectul Legii de consolidare a statutului SFS a fost elaborat și propus spre avizare instituțiilor guvernamentale de resort, dar procesul trenează din cauza schimbării guvernului. Potrivit recomandărilor FMI, a fost elaborată structura fiscului bazată pe funcții, această formulă urmând s-o implementăm la IFS Chișinău în viitorul imediat. Această reformă a fost coordonată și cu experții Agenției Fiscale Suedeze, a fost realizat un studiu-sondaj intern, care a arătat că peste 70 la sută din angajații IFS Chișinău susțin această idee, a punctat șeful autorității fiscale naționale. La același subiect, experții FMI au fost informați că unele structuri guvernamentale nu agreează ca SFS să-i fie atribuite funcții de investigare a fraudelor fiscale, inițiativă elaborată tot la recomandările FMI. Cu referire la Strategia de conformare a contribuabililor, s-a menționat că SFS acordă o atenție permanentă atât entităților economice incluse în Programul de conformare, care prezintă un grad de risc sporit, cât și altor domenii ale economiei naționale. Rezultatele acestor eforturi au condus la creșterea semnificativă a veniturilor la buget, în condițiile, la scara întregii țări, unor procese economice mai puțin favorabile. În comentariile cu privire la recomandarea FMI de a dubla, practic, numărul auditorilor specializați în domeniul marilor contribuabili, a fost specificat faptul că, pentru a gestiona eficient întreg procesul de acumulare de venituri la buget, Serviciul Fiscal de Stat are stringentă necesitate de o creștere substanțială a statelor de personal. În acest sens a fost elaborat un proiect de lege, dar care nu a fost susținut de către instituțiile ierarhic superioare. În cadrul întrevederii au mai fost abordate subiecte ce țin de impozitarea peroanelor cu venituri mari, impozitul pe venit al persoanelor fizice, colectarea TVA, problema restanțelor la buget etc.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.