04
02 2015
1724

Modificări la preţurile formularelor tipizate de documente primare cu regim special

Serviciul Fiscal de Stat aduce la cunoștința contribuabililor că, din 03 februarie curent, au fost introduse prețuri noi la formularele tipizate de documente primare cu regim special (inclusiv facturi şi facturi fiscale), majorarea fiind condiționată de deprecierea leului moldovenesc în raport cu principalele valute. Preţurile noi pot fi vizualizate nemijlocit în cadrul serviciului „Comanda on-line a formularelor tipizate”. Reamintim că, din iulie 2014, contribuabililor li s-a oferit posibilitatea de a imprima de sine stătător formularele tipizate de documente primare cu regim special, puse în sarcina Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, cu excepția facturii fiscale şi anexelor la ele, fără a fi necesar de a le procura de la organul fiscal. Imprimarea poate fi realizată pe hârtie fără însemne de protecție, cu atribuirea seriei şi numărului. Din lista formularelor, de tipărirea centralizată a cărora este responsabil Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, fac parte următoarele tipuri: Foaie de parcurs pentru autoturisme; Foaie de parcurs pentru autocamioane; Foaie de parcurs pentru autobuze; Chitanță de recepție a plăților fiscale (1-SF); Chitanță de recepție a plăților nefiscale (2-SF); Act de achiziție a serviciilor de locațiune și a cheltuielilor aferente; Act de achiziție a mărfurilor; Bon de plată; Borderou de achiziție a laptelui. Este de menționat că seria și diapazonul de numere pentru formularele menționate sunt atribuite de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat în mod electronic. Serviciul dat este unul gratuit, fiind o alternativă a comenzii de eliberare a formularelor de documente primare cu regim special, stabilită conform Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 780 din 18.06.2013. Informații cu privire la procedura de comandă a seriei și diapazonului de numere pentru imprimarea formularelor de documente primare cu regim special pe hârtie fără însemne de protecție, altele decât factura, factura fiscală și anexele, pot fi obținute prin apelarea Centrului de asistenta a clienților a ÎS „Fiscservinform”, la numărul de telefon 0-22-822222. La fel, o soluție informatică destinată agenților economici pentru formarea şi circulația electronică a facturilor și facturilor fiscale este serviciul ”e-Factura”. Factura electronică are aceeași valoare juridică și este la fel de sigură ca și cea pe hârtie. În plus, sistemul oferă siguranța corectitudinii datelor și reduce riscul falsificării facturilor fiscale. Serviciul „e-Factura” poate fi accesat pe portalul serviciilor electronice fiscale servicii.fisc.md. Utilizând aceste servicii veți reduce cheltuielile de procurare a formularelor de hârtie, tipărirea facturilor, reducerea cheltuielilor legate de întreţinerea personalului responsabil de completarea facturilor, reducerea cheltuielilor de întreţinerea facturilor etc.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.