25
06 2019
1371

Monitorizarea fiscală a prestatorilor serviciilor de agrement

În perioada estivală, Serviciul Fiscal de Stat va intensifica activitatea de conformare fiscală a contribuabililor din sfera serviciilor de agrement (zone de recreere, centre de distracții, aqua-park-uri etc.), deoarece se atestă o creștere semnificativă a numărului de clienți deserviți de prestatori, iar riscul admiterii încălcărilor de ordin fiscal de către agenții economici din segmentul respectiv sporește, fiind vorba de neaplicarea echipamentelor de casă și control la încasarea plăților în numerar. Riscul de neaplicare a mașinii de casă și control a fost confirmat și în cadrul acțiunilor de monitorizare desfășurate în anii precedenți. În acest context, în vederea evitării fenomenului de eschivare de la onorarea obligațiilor fiscale, pe parcursul lunilor iunie-august 2019, activitatea agenților economici prestatori ai serviciilor de agrement va fi monitorizată prin prisma controalelor fiscale inopinate. Serviciul Fiscal de Stat recomandă agenților economici să respecte întocmai prevederile legislației în vigoare. Totodată, lansăm un apel către toți consumatorii de servicii de agrement să se implice în asigurarea executării normelor legale: nu fi indiferent, solicită bonul de casă!


via | www.sfs.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.