11
06 2016
6234

Particularități ale prezentării dărilor de seamă fiscale corectate

Contribuabilul este obligat, potrivit prevederilor art. 8 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal, să achite la buget, la timp și integral, ținând cont de prevederile art.7 alin.(5), sumele calculate ale impozitelor și taxelor, asigurând exactitatea și veridicitatea dărilor de seamă fiscale prezentate. Dare de seamă fiscală reprezintă orice declarație, informație, calcul, notă informativă, alt document, care sunt prezentate sau trebuie să fie prezentate organului fiscal, privind calcularea, achitarea, reținerea impozitelor, taxelor, majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau amenzilor ori privind alte fapte ce țin de nașterea, modificarea sau stingerea obligației fiscale (art. 129 pct. 9) din Codul fiscal). Prezentarea dării de seamă fiscale care conține informație neautentică se sancționează, conform prevederilor art. 260 alin. (3) din Codul fiscal, cu o amendă în mărime de 1000 lei pentru fiecare dare de seamă fiscală prezentată care conține informație neautentică, dar nu mai mult de 7000 lei pentru toate dările de seamă fiscale prezentate care conțin informații neautentice. Amenda aplicată conform art. 260 alin. (3) din Codul fiscal nu absolvă contribuabilul de aplicarea sancțiunilor în conformitate cu prevederile art. 261 din Codul fiscal. În sensul art. 260 alin. (3) din Codul fiscal, cuvintele ,,informație neautentică” semnifică informații false sau eronate, informații care ulterior fac imposibil de stabilit unele date cu privire la contribuabil sau la activitatea acestuia. În cazul relevării unor erori și/sau contradicții între indicii dărilor de seamă și documentelor prezentate în urma cărora nu apar obligații suplimentare privind impozite și/sau taxe, în conformitate cu prevederile art. 234 alin. (1 prim) din Codul fiscal, amenzile prevăzute de art.260 alin. (3) din Codul fiscal nu se aplică. În acest sens, obligație fiscală reprezintă, potrivit art.129 pct. 6) din Codul fiscal, obligația contribuabilului de a plăti la buget o anumită sumă ca impozit, taxă, majorare de întârziere (penalitate) și/sau amendă. În altă ordine de idei, legislația fiscală permite prezentarea dărilor de seamă fiscale corectate pentru evitarea răspunderii menționate. Astfel, în baza prevederilor art. 188 din Codul Fiscal:
  • darea de seamă fiscală corectată este versiunea dării de seamă fiscale precedente;
  • contribuabilul care descoperă că darea de seamă fiscală prezentată anterior conține o greșeală sau o omisiune are dreptul să prezinte o dare de seamă fiscală corectată, conform formularului și modului de întocmire în vigoare pentru darea de seamă fiscală care se corectează;
  • darea de seamă fiscală corectată, depusă înainte sau în termenul stabilit pentru prezentarea dărilor de seamă fiscale pe o anumită perioadă fiscală se consideră dare de seamă fiscală pentru perioada respectivă;
  • darea de seamă fiscală corectată nu va fi luată în considerare și, prin urmare, nu va fi modificată darea de seamă precedentă dacă cea corectată a fost prezentată
  • după emiterea de către conducerea organului care exercită controlul a unei decizii scrise cu privire la inițierea efectuării unui control fiscal, al cărui obiect va fi și darea de seamă prezentată greșit sau cu omisiuni;
  • pe o perioadă supusă unei verificări documentare sau după ea.
Important: În cazul în care contribuabilul descoperă că darea de seamă fiscală prezentată anterior conține greșeli sau omisiuni și prezintă darea de seamă corectată, precum și în cazul în care contribuabilul nu are obligația prezentării dării de seamă, dar descoperă că au fost efectuate greșit calculul și plata impozitelor și taxelor, iar în urma acestora apar obligații fiscale suplimentare, se aplică majorarea de întârziere (penalitatea) în conformitate cu art. 228 (2 prim), dar nu mai mult decât obligația fiscală corespunzătoare. Cuantumul majorării de întârziere se determină anual în funcție de rata de bază (rotunjită până la următorul procent întreg), stabilită de Banca Națională a Moldovei în luna noiembrie a anului precedent anului fiscal de gestiune, aplicată la operațiunile de politică monetară pe termen scurt, majorată cu 5 puncte, împărțită la numărul de zile ale anului și aproximată conform regulilor matematice până la 4 semne după virgulă și pentru a. 2016 constituie 0,0683%.


via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.