Monitorul SFS

Pentru buna instruire a funcționarilor fiscali

În scopul sporirii competenței profesionale a funcționarilor fiscali și eficientizării activității Serviciului Fiscal de Stat, în perioada 07 septembrie – 23 octombrie, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat în colaborare cu Centrul de instruire și asistență economică Oxfort-Prim SRL va organiza și desfășura cursul de instruire cu genericul: ,,Studierea noilor Standarde Naționale de Contabilitate și planul general de conturi în evidența contabilă: principiile și modalitatea de aplicare”. În urma sistematizării necesităților de instruire ale funcționarilor fiscali pentru anul 2015, pentru audierea cursului menționat au fost selectați 150 funcționari publici de conducere și execuție din toate cele 35 de Inspectoratele Fiscale de Stat teritoriale. Durata cursului de instruire este de 40 ore și preconizat pentru a fi desfășurat în șapte prize. Scopul cursului de instruire constă în acumularea și consolidarea cunoștințelor participanților cu privire la:
 • Aspectele generale privind noile acte normative contabile;
 • Discordanțele între noțiunile de bază utilizate în noile acte normative contabile și cele existente;
 • Nomenclatorul noilor acte normative contabile și a reglementărilor contabile existente și descrierea acestora;
 • Etapele de tranziție la noile Standarde Naționale de Contabilitate;
 • SNC Investițiile imobiliare;
 • SNC Deprecierea activelor;
 • SNC Creanțele și investițiile financiare etc.
Buna desfășurare a seminarului va fi asigurată de formatori cu experiență vastă în domeniu:
 • Marcela Dima, doctor în economie, doctor conferențiar ASEM, directorul companiei de audit „Audit – Sedan” SRL;
 • Valentina Panuș, contabil, certificat CIPA, doctor în științe economice;
 • Iuliana Țugulschi, doctor conferențiar, prodecan, catedra contabilitate și audit ASEM;
 • Natalia Zlatan, doctor conferențiar, catedra contabilitate și audit ASEM.


via | www.fisc.md

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat

1306 vizualizări

Data publicării:

11 Septembrie /2015 10:45

Domeniu:

Noutăți fiscale

Etichete:

instruire | funcţionari fiscali | SNC

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon